| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZETO-RZESZOW AS42490

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42490
as-name:    ZETO-RZESZOW
org:      ORG-ZSZO11-RIPE
import:     from AS35199 accept ANY
import:     from AS21395 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS61027 accept ANY
import:     from AS31381 accept AS31381
export:     to AS35199 announce AS42490 AS12741 AS61027
export:     to AS21395 announce AS-ZETO
export:     to AS29535 announce AS-ZETO
export:     to AS62047 announce AS-ZETO
export:     to AS12741 announce AS-ZETO AS35199
export:     to AS61027 announce AS-ZETO
export:     to AS31381 announce AS42490
admin-c:    ZETO-RIPE
tech-c:     ZETO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ZETO-RZESZOW
created:    2007-03-02T10:49:05Z
last-modified: 2019-04-29T16:12:26Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ZSZO11-RIPE
org-name:    ZETO-RZESZOW Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Tadeusza Rejtana 55
address:    35-326
address:    Rzeszow
address:    POLAND
phone:     +48 172825000
admin-c:    ZETO-RIPE
tech-c:     ZETO-RIPE
abuse-c:    AR52096-RIPE
mnt-ref:    MNT-ZETO-RZESZOW
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ZETO-RZESZOW
created:    2019-04-15T08:01:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:17:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ZETO NETWORK TEAM
address:    ZETO - RZESZOW Sp. z o.o.
address:    al. Rejtana 55
address:    35-326 Rzeszow
address:    Poland
admin-c:    PZ3474-RIPE
admin-c:    MB53636-RIPE
tech-c:     PZ3474-RIPE
tech-c:     MB53636-RIPE
nic-hdl:    ZETO-RIPE
mnt-by:     MNT-ZETO-RZESZOW
created:    2018-07-17T13:44:51Z
last-modified: 2022-06-30T13:21:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]