| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CHMURTZ-AS AS42456

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42456
as-name:    CHMURTZ-AS
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv4 Upstream ----------------
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CHMURTZ
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-CHMURTZ
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv6 Upstream ----------------
remarks:    ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS-CHMURTZ-IPV6
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv4 Peering at DECIX -------
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS42 accept ANY
import:     from AS714 accept ANY
import:     from AS1248 accept ANY
import:     from AS1267 accept ANY
import:     from AS1764 accept ANY
import:     from AS2603 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS3223 accept ANY
import:     from AS3856 accept ANY
import:     from AS4589 accept ANY
import:     from AS4651 accept ANY
import:     from AS5410 accept ANY
import:     from AS5430 accept ANY
import:     from AS5580 accept ANY
import:     from AS6667 accept ANY
import:     from AS6695 accept ANY
import:     from AS6730 accept ANY
import:     from AS6805 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS7342 accept ANY
import:     from AS8075 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS8365 accept ANY
import:     from AS8422 accept ANY
import:     from AS8513 accept ANY
import:     from AS8551 accept ANY
import:     from AS8632 accept ANY
import:     from AS8657 accept ANY
import:     from AS8674 accept ANY
import:     from AS8708 accept ANY
import:     from AS8781 accept ANY
import:     from AS8823 accept ANY
import:     from AS8966 accept ANY
import:     from AS9063 accept ANY
import:     from AS10310 accept ANY
import:     from AS12322 accept ANY
import:     from AS12327 accept ANY
import:     from AS12611 accept ANY
import:     from AS12713 accept ANY
import:     from AS12859 accept ANY
import:     from AS12989 accept ANY
import:     from AS13030 accept ANY
import:     from AS13285 accept ANY
import:     from AS13335 accept ANY
import:     from AS15133 accept ANY
import:     from AS15763 accept ANY
import:     from AS16276 accept ANY
import:     from AS16347 accept ANY
import:     from AS16509 accept ANY
import:     from AS19151 accept ANY
import:     from AS20773 accept ANY
import:     from AS20940 accept ANY
import:     from AS21021 accept ANY
import:     from AS21385 accept ANY
import:     from AS23148 accept ANY
import:     from AS24940 accept ANY
import:     from AS24989 accept ANY
import:     from AS25220 accept ANY
import:     from AS29066 accept ANY
import:     from AS31400 accept ANY
import:     from AS32590 accept ANY
import:     from AS32934 accept ANY
import:     from AS33873 accept ANY
import:     from AS33891 accept ANY
import:     from AS34309 accept ANY
import:     from AS34655 accept ANY
import:     from AS34695 accept ANY
import:     from AS36408 accept ANY
import:     from AS36692 accept ANY
import:     from AS39257 accept ANY
import:     from AS39912 accept ANY
import:     from AS41552 accept ANY
import:     from AS41692 accept ANY
import:     from AS42473 accept ANY
import:     from AS43531 accept ANY
import:     from AS44066 accept ANY
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS44654 accept ANY
import:     from AS47195 accept ANY
import:     from AS47692 accept ANY
import:     from AS48200 accept ANY
import:     from AS49544 accept ANY
import:     from AS50472 accept ANY
import:     from AS60294 accept ANY
import:     from AS61955 accept ANY
export:     to AS42 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS714 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS1248 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS1267 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS1764 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS2603 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS3216 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS3223 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS3856 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS4589 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS4651 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS5410 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS5430 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS5580 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6667 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6695 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6730 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6805 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6939 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS7342 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8075 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8359 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8365 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8422 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8513 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8551 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8632 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8657 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8674 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8708 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8781 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8823 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8966 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS9063 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS10310 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12322 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12327 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12611 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12713 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12859 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS12989 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS13030 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS13285 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS13335 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS15133 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS15763 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS16276 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS16347 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS16509 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS19151 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS20773 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS20940 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS21021 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS21385 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS23148 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS24940 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS24989 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS25220 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS29066 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS31400 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS32590 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS32934 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS33873 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS33891 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS34309 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS34655 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS34695 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS36408 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS36692 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS39257 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS39912 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS41552 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS41692 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS42473 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS43531 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS44066 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS44217 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS44654 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS47195 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS47692 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS48200 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS49544 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS50472 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS60294 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS61955 announce AS-CHMURTZ
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv6 Peering at DECIX -------
remarks:    ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1248 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5856 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5410 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8190 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9063 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12611 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20500 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25220 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48039 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1248 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5856 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5410 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8190 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9063 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12322 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12611 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20500 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25220 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48039 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-CHMURTZ-IPV6
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv4 Peering at SFINX --------
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS2200 accept ANY
export:     to AS2200 announce AS-CHMURTZ
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv6 Peering at SFINX --------
remarks:    ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2200 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2200 announce AS-CHMURTZ-IPV6
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv4 Peering at FRANCEIX------
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS2483 accept ANY
import:     from AS2486 accept ANY
import:     from AS5410 accept ANY
import:     from AS5580 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS8487 accept ANY
import:     from AS8560 accept ANY
import:     from AS15830 accept ANY
import:     from AS16509 accept ANY
import:     from AS20940 accept ANY
import:     from AS33934 accept ANY
import:     from AS39326 accept ANY
import:     from AS41692 accept ANY
import:     from AS50620 accept ANY
import:     from AS51706 accept ANY
import:     from AS57928 accept ANY
export:     to AS2483 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS2486 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS5410 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS5580 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS6939 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8487 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS8560 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS15830 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS16509 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS20940 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS33934 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS39326 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS41692 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS50620 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS51706 announce AS-CHMURTZ
export:     to AS57928 announce AS-CHMURTZ
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv6 Peering at FRANCEIX -----
remarks:    ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2483 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2486 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5410 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8487 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33934 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2483 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2486 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5410 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8487 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33934 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-CHMURTZ-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 announce AS-CHMURTZ-IPV6
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv4 Peering at Eurogix -------
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS60439 accept ANY
export:     to AS60439 announce AS-CHMURTZ
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- IPv6 Peering at Eurogix -------
remarks:    ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60439 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60439 announce AS-CHMURTZ-IPV6
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ----------- IPv4 Downstream -----
remarks:    ---------------------------------
remarks:    to AS20994 announce any
remarks:    from AS20994 accept AS20994
remarks:    to AS31221 announce any
remarks:    from AS31221 accept AS31221
remarks:    to AS41405 announce any
remarks:    from AS41405 accept AS41405
remarks:    to AS43192 announce any
remarks:    from AS43192 accept AS43192
remarks:    to AS47216 announce any
remarks:    from AS47216 accept AS47216
remarks:    to AS48913 announce any
remarks:    from AS48913 accept AS48913
remarks:    to AS50135 announce any
remarks:    from AS50135 accept AS50135
remarks:    to AS50547 announce any
remarks:    from AS50547 accept AS50547
remarks:    to AS61136 announce any
remarks:    from AS61136 accept AS61136
remarks:    to AS62141 announce any
remarks:    from AS62141 accept AS62141
remarks:    to AS196658 announce any
remarks:    from AS196658 accept AS196658
remarks:    to AS198126 announce any
remarks:    from AS198126 accept AS198126
remarks:    to AS199935 announce any
remarks:    from AS199935 accept AS199935
remarks:    to AS200728 announce any
remarks:    from AS200728 accept AS200728
remarks:    to AS203679 announce any
remarks:    from AS203679 accept AS203679
remarks:    to AS204140 announce any
remarks:    from AS204140 accept AS204140
remarks:    to AS204645 announce any
remarks:    from AS204645 accept AS204645
remarks:    to AS207216 announce any
remarks:    from AS207216 accept AS207216
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ----------- IPv6 Downstream -----
remarks:    ---------------------------------
remarks:    to AS20994 announce any
remarks:    from AS20994 accept AS20994
remarks:    to AS31221 announce any
remarks:    from AS31221 accept AS31221
remarks:    to AS41405 announce any
remarks:    from AS41405 accept AS41405
remarks:    to AS43192 announce any
remarks:    from AS43192 accept AS43192
remarks:    to AS39567 announce any
remarks:    from AS39567 accept AS39567
remarks:    to AS48913 announce any
remarks:    from AS48913 accept AS48913
remarks:    to AS50135 announce any
remarks:    from AS50135 accept AS50135
remarks:    to AS50547 announce any
remarks:    from AS50547 accept AS50547
remarks:    to AS61136 announce any
remarks:    from AS61136 accept AS61136
remarks:    to AS62141 announce any
remarks:    from AS62141 accept AS62141
remarks:    to AS196658 announce any
remarks:    from AS196658 accept AS196658
remarks:    to AS198126 announce any
remarks:    from AS198126 accept AS198126
remarks:    to AS199935 announce any
remarks:    from AS199935 accept AS199935
remarks:    to AS200728 announce any
remarks:    from AS200728 accept AS200728
remarks:    to AS203679 announce any
remarks:    from AS203679 accept AS203679
remarks:    to AS204140 announce any
remarks:    from AS204140 accept AS204140
remarks:    to AS204645 announce any
remarks:    from AS204645 accept AS204645
remarks:    to AS207216 announce any
remarks:    from AS207216 accept AS207216
remarks:    ---------------------------------
remarks:    -- Customer Traffic Communities -
remarks:    ---------------------------------
remarks:    Informational Communities
remarks:    42456:1020 Tag Transit Telecom Italia
remarks:    42456:1030 Tag Transit Cogent
remarks:    42456:1900 Tag Transit Global
remarks:    42456:2010 Tag Peering Decix
remarks:    42456:2040 Tag Peering Sfinx
remarks:    42456:2050 Tag Peering FranceIX
remarks:    42456:2090 Tag Peering Eurogix
remarks:    42456:2110 Tag Peering Lyonix
remarks:    42456:2900 Tag Peering Global
remarks:    42456:9010 Tag Routes Frankfurt
remarks:    42456:9020 Tag Routes Nice
remarks:    42456:9030 Tag Routes Paris
remarks:    42456:9040 Tag Routes Strasbourg
remarks:    42456:9050 Tag Routes Lyon
remarks:    42456:9900 Tag Routes Customers
remarks:    Network Communities
remarks:    42456:51020 No Announce Telecom Italia
remarks:    42456:51021 Prepend 1 Telecom Italia
remarks:    42456:51022 Prepend 2 Telecom Italia
remarks:    42456:51023 Prepend 3 Telecom Italia
remarks:    42456:51030 No Announce Cogent
remarks:    42456:51031 Prepend 1 Cogent
remarks:    42456:51032 Prepend 2 Cogent
remarks:    42456:51033 Prepend 3 Cogent
remarks:    42456:52010 No Announce Decix
remarks:    42456:52011 Prepend 1 Decix
remarks:    42456:52012 Prepend 2 Decix
remarks:    42456:52013 Prepend 3 Decix
remarks:    42456:52040 No Announce Sfinx
remarks:    42456:52041 Prepend 1 Sfinx
remarks:    42456:52042 Prepend 2 Sfinx
remarks:    42456:52043 Prepend 3 Sfinx
remarks:    42456:52050 No Announce FranceIX
remarks:    42456:52051 Prepend 1 FranceIX
remarks:    42456:52052 Prepend 2 FranceIX
remarks:    42456:52053 Prepend 3 FranceIX
remarks:    42456:52090 No Announce Eurogix
remarks:    42456:52091 Prepend 1 Eurogix
remarks:    42456:52092 Prepend 2 Eurogix
remarks:    42456:52093 Prepend 3 Eurogix
remarks:    42456:52110 No Announce Lyonix
remarks:    42456:52111 Prepend 1 Lyonix
remarks:    42456:52112 Prepend 2 Lyonix
remarks:    42456:52113 Prepend 3 Lyonix
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
remarks:    - Network Informations :
remarks:    - http://www.as42456.net
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
remarks:    Peering Exchange points
remarks:    Sfinx Paris - FR
remarks:    FranceIX Paris - FR
remarks:    Lyonix Lyon - FR
remarks:    Eurogix Strasbourg - FR
remarks:    DeCIX Frankfurt - DE
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
remarks:    Point Of Presence
remarks:    Telehouse2 Paris - FR
remarks:    Netcenter Strasbourg - FR
remarks:    Euclyde Sophia Antipolis - FR
remarks:    Tutor Nancy - FR
remarks:    SANEF Metz - FR
remarks:    SANEF St Avold - FR
remarks:    Interxion1 Frankfurt - DE
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
remarks:    - we support open peering policy
remarks:    - contact us for peering or
remarks:    - dedicated Ip transport
remarks:    - peering: peering-at-widevoip.com
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
remarks:    - 24h/24 - 7j/7 Network support
remarks:    - please contact by mail at
remarks:    - noc: noc-at-widevoip.com
remarks:    ---------------------------------
remarks:    ---------------------------------
org:      ORG-CS87-RIPE
admin-c:    VR428-RIPE
tech-c:     TW377-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
created:    2007-02-22T15:43:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CS87-RIPE
org-name:    Chmurtz SaRL
org-type:    LIR
address:    1 rue Jacob Mayer
address:    67200
address:    STRASBOURG
address:    FRANCE
phone:     +33390400675
fax-no:     +33390400676
admin-c:    VR428-RIPE
admin-c:    TW377-RIPE
mnt-ref:    MNT-CHMURTZ-SARL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
tech-c:     AN28565-RIPE
abuse-c:    AN28565-RIPE
created:    2007-12-27T13:13:10Z
last-modified: 2017-05-09T07:06:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thierry Wehr
address:    CHMURTZ SARL
address:    75 avenue des Vosges
address:    67000 STRASBOURG
address:    FRANCE
phone:     +33 390 400 675
fax-no:     +33 390 400 676
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
nic-hdl:    TW377-RIPE
created:    2008-01-10T14:22:53Z
last-modified: 2017-12-13T16:35:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vincent Roszak
address:    CHMURTZ SARL
address:    75 avenue des Vosges
address:    67000 STRASBOURG
address:    FRANCE
phone:     +33 390 400 675
fax-no:     +33 390 400 676
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
nic-hdl:    VR428-RIPE
created:    2008-01-10T14:28:51Z
last-modified: 2017-12-13T16:35:48Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS42456 NOC
address:    Chmurtz SaRL
address:    1 rue Jacob Mayer
address:    67200 Strasbourg
address:    France
abuse-mailbox: abuse@widevoip.com
admin-c:    VR428-RIPE
tech-c:     TW377-RIPE
nic-hdl:    AN28565-RIPE
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
created:    2013-08-13T16:07:01Z
last-modified: 2013-08-13T16:07:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thierry Wehr
address:    CHMURTZ SARL
address:    75 avenue des Vosges
address:    67000 STRASBOURG
address:    FRANCE
phone:     +33 390 400 675
fax-no:     +33 390 400 676
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
nic-hdl:    TW377-RIPE
created:    2008-01-10T14:22:53Z
last-modified: 2017-12-13T16:35:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vincent Roszak
address:    CHMURTZ SARL
address:    75 avenue des Vosges
address:    67000 STRASBOURG
address:    FRANCE
phone:     +33 390 400 675
fax-no:     +33 390 400 676
mnt-by:     MNT-CHMURTZ-SARL
nic-hdl:    VR428-RIPE
created:    2008-01-10T14:28:51Z
last-modified: 2017-12-13T16:35:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]