| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADACOR-AS AS42442

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42442
as-name:    ADACOR-AS
org:      ORG-AHG4-RIPE
import:     from AS29686 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS13237 accept ANY
import:     from AS34209 accept ANY
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS29686 announce AS42442
export:     to AS3356 announce AS42442
export:     to AS13237 announce AS42442
export:     to AS34309 announce AS42442
export:     to AS3223 announce AS42442
admin-c:    AHGA1-RIPE
tech-c:     AHGA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ADACOR
created:    2007-02-21T13:26:58Z
last-modified: 2021-08-31T10:24:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AHG4-RIPE
org-name:    Adacor Hosting GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kaiserleistrasse 8a
address:    63067
address:    Offenbach am Main
address:    GERMANY
phone:     +49699002990
fax-no:     +496990029929
admin-c:    PF1964-RIPE
tech-c:     AHGA1-RIPE
abuse-c:    AHGA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ADACOR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ADACOR
created:    2011-10-07T11:58:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ADACOR Hosting GmbH Admin Role
address:    ADACOR Hosting GmbH
address:    Kaiserleistrasse 8a
address:    DE-63067 Offenbach am Main
abuse-mailbox: abuse@adacor.com
admin-c:    PF1964-RIPE
tech-c:     PF1964-RIPE
nic-hdl:    AHGA1-RIPE
mnt-by:     MNT-ADACOR
created:    2013-03-21T16:33:31Z
last-modified: 2022-11-16T12:00:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]