| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIMECAST-UK AS42427

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42427
as-name:    MIMECAST-UK
org:      ORG-MSL21-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS42427
import:     from AS1290 accept ANY
export:     to AS1290 announce AS42427
import:     from AS3910 accept ANY
export:     to AS3910 announce AS42427
admin-c:    CGRD-RIPE
tech-c:     CGRD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MCSL-RIPE-MNT
created:    2017-05-05T13:56:06Z
last-modified: 2019-07-08T07:23:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSL21-RIPE
org-name:    Mimecast Services Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    6th Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street,
address:    EC2Y 9AW
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442078478700
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MCSL-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MCSL-RIPE-MNT
abuse-c:    CGRD-RIPE
created:    2014-05-05T13:57:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    CGRD-RIPE

role:      Mimecast - CoreGrid
address:    Citypoint
address:    1 Ropemaker Street
address:    Moorgate
address:    London
address:    EC2Y 9AW
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0)207 847 8700
admin-c:    MCNO2003-RIPE
tech-c:     MCNO2003-RIPE
remarks:    ---------------------------------
abuse-mailbox: abuse@mimecast.com
remarks:    ---------------------------------
nic-hdl:    CGRD-RIPE
mnt-by:     MCSL-RIPE-MNT
created:    2014-05-20T16:18:44Z
last-modified: 2019-03-28T11:07:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]