| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-AVANZATI AS42425

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42425
as-name:    ASN-AVANZATI
org:      ORG-PS53-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS25309 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS36408 accept ANY
import:     from AS16509 accept ANY
import:     from AS20940 accept ANY
import:     from AS51706 accept ANY
import:     from AS16276 accept ANY
import:     from AS1267 accept ANY
import:     from AS137 accept ANY
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS42425:AS-CUSTOMERS
export:     to AS25309 announce AS42425
export:     to AS25309 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS8075 announce AS42425
export:     to AS8075 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS6939 announce AS42425
export:     to AS6939 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS36408 announce AS42425
export:     to AS36408 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS16509 announce AS42425
export:     to AS16509 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS20940 announce AS42425
export:     to AS20940 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS51706 announce AS42425
export:     to AS51706 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS39636 announce AS42425
export:     to AS39636 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS16276 announce AS42425
export:     to AS16276 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS1267 announce AS42425
export:     to AS1267 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS137 announce AS42425
export:     to AS137 announce AS42425:AS-CUSTOMER
export:     to AS25309 announce AS42425
export:     to AS25309 announce AS42425:AS-CUSTOMER
import:     from AS12779 accept ANY
export:     to AS12779 announce AS42425:AS-CUSTOMERS
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS42425
export:     to AS12874 announce AS42425
import:     from AS3302 accept ANY
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS3302 announce AS42425
import:     from AS48815 accept ANY
export:     to AS48815 announce AS42425
import:     from AS47242 accept ANY
export:     to AS47242 announce AS42425:AS-CUSTOMERS
import:     from AS174 ACCEPT ANY
export:     to AS174 announce AS42425:AS-CUSTOMERS
admin-c:    MR7078-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MF6976-RIPE
mnt-by:     AVANZATI-MNT
created:    2008-09-15T13:45:57Z
last-modified: 2019-05-17T22:22:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS53-RIPE
org-name:    PSA S.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Bologna, 220
address:    10154
address:    Torino
address:    ITALY
phone:     +390110133301
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AVANZATI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     avanzati-mnt
admin-c:    MF6976-RIPE
admin-c:    MR7078-RIPE
abuse-c:    NPS28-RIPE
created:    2008-08-26T09:52:00Z
last-modified: 2023-12-15T09:09:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michele Ferraudo
mnt-by:     AVANZATI-MNT
address:    Via Bologna 220/17 10154 Torino Italia
phone:     +39 011 23415789
nic-hdl:    MF6976-RIPE
created:    2008-08-26T12:50:47Z
last-modified: 2018-10-17T07:27:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MIRCO RICHIERO
mnt-by:     AVANZATI-MNT
address:    Via Bologna 220/17
address:    10154 TORINO
address:    IT
phone:     +39 011 23415789
nic-hdl:    MR7078-RIPE
created:    2006-12-19T16:10:05Z
last-modified: 2018-10-17T07:29:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]