| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SECURITYNET-AS AS42422

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42422
as-name:    SECURITYNET-AS
org:      ORG-SS1167-RIPE
sponsoring-org: ORG-Ga241-RIPE
import:     from AS49101 accept ANY
export:     to AS49101 announce AS42422
import:     from AS51731 accept ANY
export:     to AS51731 announce AS42422
admin-c:    LM1397-RIPE
admin-c:    PP18727-RIPE
tech-c:     LM1397-RIPE
tech-c:     TH7653-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GTT
created:    2021-03-05T12:28:41Z
last-modified: 2021-03-05T12:28:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS1167-RIPE
org-name:    SecurityNet.cz s.r.o.
country:    CZ
org-type:    OTHER
address:    U Velorexu 1301, 564 01 Zamberk, CZ
admin-c:    PP18727-RIPE
tech-c:     TH7653-RIPE
abuse-c:    AR62499-RIPE
mnt-ref:    MNT-GTT
mnt-by:     MNT-GTT
created:    2021-02-18T14:51:42Z
last-modified: 2022-12-01T17:26:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukas Mesani
phone:     +420-222-742-740
address:    Czech Republic
nic-hdl:    LM1397-RIPE
mnt-by:     MNT-FRODO
created:    2006-06-07T13:57:53Z
last-modified: 2020-03-03T14:23:08Z
source:     RIPE

person:     Petr Pomajbik
address:    U Velorexu 1301, 564 01 Zamberk, CZ
phone:     +420-733-127-325
nic-hdl:    PP18727-RIPE
mnt-by:     MNT-GTT
created:    2021-02-18T14:38:30Z
last-modified: 2021-02-18T14:38:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomas Hodek
address:    U Velorexu 1301, 564 01 Zamberk, CZ
phone:     +420-733-127-325
nic-hdl:    TH7653-RIPE
mnt-by:     MNT-GTT
created:    2021-02-18T14:39:34Z
last-modified: 2021-02-18T14:39:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]