| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PPLNETUA-AS AS42396

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42396
as-name:    PPLNETUA-AS
org:      ORG-CToU1-RIPE
remarks:    UA-IX
import:     from AS15645 action pref=50; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-PPLnet
remarks:    W-NET
import:     from AS1820 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1820 announce ANY
remarks:    UKRNAFTA
import:     from AS199313 action pref=100; accept ANY
export:     to AS199313 announce ANY
remarks:    DataLine
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35297 announce ANY
remarks:    Retn
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce ANY
remarks:    Giganet
import:     from AS59613 action pref=50; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce ANY
remarks:    Giganet OD-IX
import:     from AS44193 action pref=50; accept AS-ODIX
export:     to AS44193 announce ANY
remarks:    X-City
import:     from AS51784 action pref=100; accept AS51784
export:     to AS51784 announce ANY
remarks:    1PLUS1
import:     from AS39928 action pref=100; accept AS-1PLUS1
export:     to AS39928 announce ANY
remarks:    Ogon
import:     from AS213389 action pref=100; accept AS213389
export:     to AS213389 announce ANY
remarks:    AgroCenter
import:     from AS41987 action pref=100; accept AS41987
export:     to AS41987 announce ANY
remarks:    ETT
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35320 announce as-PPLnet
admin-c:    KC1643-RIPE
tech-c:     KC1643-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TSU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-02-15T10:46:38Z
last-modified: 2022-10-13T15:04:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CTOU1-RIPE
org-name:    PJSC Telesystems of Ukraine
country:    UA
org-type:    LIR
address:    7-A, Plekhanova str.
address:    49000
address:    Dnepropetrovsk
address:    UKRAINE
phone:     +380567888886
fax-no:     +380567888861
abuse-c:    AR17457-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TSU-MNT
mnt-ref:    TSU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    SNL5-RIPE
admin-c:    KC1643-RIPE
admin-c:    SNL5-RIPE
created:    2006-12-15T11:13:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Belkin
address:    PJSC Telesystems of Ukraine
address:    7-A, Plekhanova str.
address:    Dnepropetrovsk, 49000
address:    Ukraine
phone:     +380564010227
nic-hdl:    KC1643-RIPE
mnt-by:     TSU-MNT
created:    2012-06-06T12:12:25Z
last-modified: 2019-02-13T07:34:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]