| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RIPN-RU AS42385

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42385
as-name:    RIPN-RU
org:      ORG-JCE1-RIPE
import:     from AS2854 action pref=100; accept AS-ROSPRINT
import:     from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
import:     from AS8365 action pref=100; accept AS-MANDA
import:     from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
import:     from AS12859 action pref=100; accept AS-BIT6
import:     from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
import:     from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
import:     from AS21385 action pref=100; accept AS-TNIB
import:     from AS31252 action pref=100; accept AS-STARNET6
import:     from AS36408 action pref=100; accept AS36408
import:     from AS41412 action pref=100; accept AS-MIVITEC
import:     from AS41692 action pref=100; accept AS-OPENCARRIER6
import:     from AS42416 action pref=100; accept AS-COMNET
import:     from AS44654 action pref=100; accept AS-MNS
import:     from AS50706 action pref=100; accept AS-KZNROUTESERVER
import:     from AS57056 action pref=100; accept AS-STWROUTESERVER
export:     to AS2854 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS6695 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS6939 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS8365 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS8657 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS12859 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS13030 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS16276 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS21385 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS31252 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS36408 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS41412 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS41692 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS42416 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS44654 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS50706 announce AS-NS9_RIPN_NET
export:     to AS57056 announce AS-NS9_RIPN_NET
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2007-02-13T16:16:56Z
last-modified: 2019-02-21T12:05:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JCE1-RIPE
org-name:    Joint-stock company "Internet Exchange "MSK-IX
org-type:    LIR
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
abuse-c:    AR49378-RIPE
mnt-ref:    RUIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:09Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:10Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +7 495 7379296

person:     Elena Voronina
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    EV3802-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE

person:     Ilyin Alexander
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    IA5224-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]