| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TERRATRANSIT-AS AS42366

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42366
as-name:    TERRATRANSIT-AS
org:      ORG-TA251-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |For Network Related Issues use 24x7: |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |noc_at_terratransit.de |
remarks:    |or +49 911 66 03 610 |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |Please send all abuse mails ONLY to |
remarks:    |our abuse-mailbox listed below! |
remarks:    | |
remarks:    |Do not forget to include related date,|
remarks:    |time and ip-addresses! |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |abuse@terratransit.de |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |We are always open to valuable |
remarks:    |private peerings! Contact us via |
remarks:    | |
remarks:    |peering_at_terratransit.de |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:
remarks:
import:     from AS5464 action pref=20; accept ANY
export:     to AS5464 announce AS-TERRATRANSIT
import:     from AS6461 action pref=20; accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-TERRATRANSIT
import:     from AS29686 action pref=20; accept ANY
export:     to AS29686 announce AS-TERRATRANSIT
import:     from AS24940 action pref=20; accept ANY
export:     to AS24940 announce AS-TERRATRANSIT
import:     from AS29570 action pref=100; accept AS-STCNET
export:     to AS29570 announce ANY
remarks:    ---------------------Peering------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-NACAMAR
import:     FROM AS12312 action pref=80; accept AS-NACAMAR
export:     TO AS12312 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-NACAMAR
import:     FROM AS12312 action pref=80; accept AS-NACAMAR
export:     TO AS12312 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-WVFIBER
import:     FROM AS19151 action pref=80; accept AS-WVFIBER
export:     TO AS19151 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-ENTANET
import:     FROM AS8468 action pref=80; accept AS-ENTANET
export:     TO AS8468 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-OPENCARRIER
import:     FROM AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
export:     TO AS41692 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-STRATORZ
import:     FROM AS6724 action pref=80; accept AS-STRATORZ
export:     TO AS6724 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EVOLVA
import:     FROM AS30890 action pref=80; accept AS-EVOLVA
export:     TO AS30890 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EMIX
import:     FROM AS8966 action pref=80; accept AS-EMIX
export:     TO AS8966 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-RETN
import:     FROM AS25462 action pref=80; accept AS-RETN
export:     TO AS25462 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-RKOM
import:     FROM AS12611 action pref=80; accept AS-RKOM
export:     TO AS12611 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-SOFTNET
import:     FROM AS9119 action pref=80; accept AS-SOFTNET
export:     TO AS9119 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-HEAGMEDIANET
import:     FROM AS12897 action pref=80; accept AS-HEAGMEDIANET
export:     TO AS12897 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-TDDE
import:     FROM AS6805 action pref=80; accept AS-TDDE
export:     TO AS6805 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-TDDE
import:     FROM AS6805 action pref=80; accept AS-TDDE
export:     TO AS6805 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-BIT
import:     FROM AS12859 action pref=80; accept AS-BIT
export:     TO AS12859 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-REDNET
import:     FROM AS8586 action pref=80; accept AS-REDNET
export:     TO AS8586 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-NETCOLOGNE
import:     FROM AS8422 action pref=80; accept AS-NETCOLOGNE
export:     TO AS8422 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-NETCOLOGNE
import:     FROM AS8422 action pref=80; accept AS-NETCOLOGNE
export:     TO AS8422 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-DIALTELECOM
import:     FROM AS29208 action pref=80; accept AS-DIALTELECOM
export:     TO AS29208 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-DOCLER
import:     FROM AS34655 action pref=80; accept AS-DOCLER
export:     TO AS34655 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS41039
import:     FROM AS41039 action pref=80; accept AS41039
export:     TO AS41039 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS41039
import:     FROM AS41039 action pref=80; accept AS41039
export:     TO AS41039 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-HURRICANE
import:     FROM AS6939 action pref=80; accept AS-HURRICANE
export:     TO AS6939 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-BreisNet
import:     FROM AS29610 action pref=80; accept AS-BreisNet
export:     TO AS29610 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-ISPPRO
import:     FROM AS35366 action pref=80; accept AS-ISPPRO
export:     TO AS35366 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS42416
import:     FROM AS42416 action pref=80; accept AS42416
export:     TO AS42416 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-WNET
import:     FROM AS15772 action pref=80; accept AS-WNET
export:     TO AS15772 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-FASTIT
import:     FROM AS24961 action pref=80; accept AS-FASTIT
export:     TO AS24961 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-IPH
import:     FROM AS15743 action pref=80; accept AS-IPH
export:     TO AS15743 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-PIRONETNDH
import:     FROM AS8469 action pref=80; accept AS-PIRONETNDH
export:     TO AS8469 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-PIRONETNDH
import:     FROM AS8469 action pref=80; accept AS-PIRONETNDH
export:     TO AS8469 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-TWIG
import:     FROM AS9505 action pref=80; accept AS-TWIG
export:     TO AS9505 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS24724:AS-FOREIGN
import:     FROM AS24724 action pref=80; accept AS24724:AS-FOREIGN
export:     TO AS24724 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-IHOME
import:     FROM AS25478 action pref=80; accept AS-IHOME
export:     TO AS25478 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-KAMP
import:     FROM AS8648 action pref=80; accept AS-KAMP
export:     TO AS8648 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-DTS
import:     FROM AS8879 action pref=80; accept AS-DTS
export:     TO AS8879 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-IXNETHINKS
import:     FROM AS8319 action pref=80; accept AS-IXNETHINKS
export:     TO AS8319 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-ANDERS
import:     FROM AS39792 action pref=80; accept AS-ANDERS
export:     TO AS39792 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-SPNET
import:     FROM AS8717 action pref=80; accept AS-SPNET
export:     TO AS8717 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-IPX
import:     FROM AS15598 action pref=80; accept AS-IPX
export:     TO AS15598 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-OBIT
import:     FROM AS8492 action pref=80; accept AS-OBIT
export:     TO AS8492 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MANDA
import:     FROM AS8365 action pref=80; accept AS-MANDA
export:     TO AS8365 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MANDA
import:     FROM AS8365 action pref=80; accept AS-MANDA
export:     TO AS8365 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EXT
import:     FROM AS31445 action pref=80; accept AS-EXT
export:     TO AS31445 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-RCNET
import:     FROM AS21414 action pref=80; accept AS-RCNET
export:     TO AS21414 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-CPRM
import:     FROM AS8657 action pref=80; accept AS-CPRM
export:     TO AS8657 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-IR
import:     FROM AS21336 action pref=80; accept AS-IR
export:     TO AS21336 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-ARVATO
import:     FROM AS33873 action pref=80; accept AS-ARVATO
export:     TO AS33873 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MTU
import:     FROM AS8359 action pref=80; accept AS-MTU
export:     TO AS8359 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-LLNW
import:     FROM AS22822 action pref=80; accept AS-LLNW
export:     TO AS22822 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-LLNW
import:     FROM AS22822 action pref=80; accept AS-LLNW
export:     TO AS22822 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS31529
import:     FROM AS31529 action pref=80; accept AS31529
export:     TO AS31529 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-DENIC
import:     FROM AS8763 action pref=80; accept AS-DENIC
export:     TO AS8763 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-DENIC
import:     FROM AS8763 action pref=80; accept AS-DENIC
export:     TO AS8763 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-TNIB
import:     FROM AS21385 action pref=80; accept AS-TNIB
export:     TO AS21385 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS7575:AS-CUSTOMER
import:     FROM AS7575 action pref=80; accept AS7575:AS-CUSTOMER
export:     TO AS7575 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-WEDARE
import:     FROM AS20495 action pref=80; accept AS-WEDARE
export:     TO AS20495 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-1AND1
import:     FROM AS8560 action pref=80; accept AS-1AND1
export:     TO AS8560 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-1AND1
import:     FROM AS8560 action pref=80; accept AS-1AND1
export:     TO AS8560 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EDS
import:     FROM AS6900 action pref=80; accept AS-EDS
export:     TO AS6900 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-PTA
import:     FROM AS8447 action pref=80; accept AS-PTA
export:     TO AS8447 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-YACAST
import:     FROM AS24963 action pref=80; accept AS-YACAST
export:     TO AS24963 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-OVH
import:     FROM AS16276 action pref=80; accept AS-OVH
export:     TO AS16276 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MNETDE
import:     FROM AS8767 action pref=80; accept AS-MNETDE
export:     TO AS8767 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EUROACCESS
import:     FROM AS34305 action pref=80; accept AS-EUROACCESS
export:     TO AS34305 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-GTLD
import:     FROM AS36622 action pref=80; accept AS-GTLD
export:     TO AS36622 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MEGA
import:     FROM AS15925 action pref=80; accept AS-MEGA
export:     TO AS15925 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-OPENCARRIER
import:     FROM AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
export:     TO AS41692 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-LAXIN
import:     FROM AS34549 action pref=80; accept AS-LAXIN
export:     TO AS34549 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-Servercrew
import:     FROM AS31530 action pref=80; accept AS-Servercrew
export:     TO AS31530 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-AKAMAI
import:     FROM AS20940 action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     TO AS20940 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-MANDA
import:     FROM AS8365 action pref=80; accept AS-MANDA
export:     TO AS8365 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-CONFIGO
import:     FROM AS34154 action pref=80; accept AS-CONFIGO
export:     TO AS34154 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-TREML-STURM
import:     FROM AS25279 action pref=80; accept AS-TREML-STURM
export:     TO AS25279 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-EXT
import:     FROM AS31445 action pref=80; accept AS-EXT
export:     TO AS31445 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-WITCOM
import:     FROM AS28676 action pref=80; accept AS-WITCOM
export:     TO AS28676 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-PTA
import:     FROM AS8447 action pref=80; accept AS-PTA
export:     TO AS8447 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    AS-WEBJANSSEN
import:     FROM AS29471 action pref=80; accept AS-WEBJANSSEN
export:     TO AS29471 action med=0; announce AS-TERRATRANSIT
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    -----------Information---------------
remarks:    Standard route Local Preference (customer settable with BGP-Communities)
remarks:
remarks:    =================================
remarks:    Imported From Local Preference
remarks:
remarks:    customer 100
remarks:    private peer 80
remarks:    public peer 60
remarks:    routeserver 40
remarks:    upstream provider 20
remarks:    =================================
remarks:
remarks:    Informational BGP-Communities routes could be tagged with.
remarks:    This communities are not customer settable.
remarks:
remarks:    ====================================
remarks:    Tagging By Region:
remarks:
remarks:    42366:101 Imported in Asia
remarks:    42366:102 Imported in Africa
remarks:    42366:103 Imported in Europe
remarks:    42366:104 Imported in North America
remarks:    42366:105 Imported in South America
remarks:    42366:106 Imported in Oceania
remarks:    42366:107 Imported in Antarctica
remarks:    ====================================
remarks:    ====================================
remarks:    Tagging By Country:
remarks:
remarks:    42366:1000 + E.164 dial prefix of country
remarks:    where route is imported
remarks:
remarks:    example:
remarks:    42366:1044 Imported in UK
remarks:    42366:1049 Imported in Germany
remarks:    ====================================
remarks:    ====================================
remarks:    Tagging By Relationship:
remarks:
remarks:    42366:2001 Imported from customer
remarks:    42366:2002 Imported from private peer
remarks:    42366:2003 Imported from public peer
remarks:    42366:2004 Imported from routeserver
remarks:    42366:2005 Imported from upstream provider
remarks:    ====================================
remarks:    ====================================
remarks:    Tagging By Internet-Exchange:
remarks:
remarks:    42366:3001 Imported at DE-CIX (Frankfurt, Germany)
remarks:    42366:3002 Imported at KleyRex (Frankfurt, Germany)
remarks:    42366:3003 Imported at N-IX (Nuremberg, Germany)
remarks:    42366:3011 Imported at AMS-IX (Q3/2008)
remarks:    42366:3021 Imported at LINX (Q3/2008)
remarks:    42366:3031 Imported at EQUINIX(Q4/2008)
remarks:    42366:3041 Imported at PANAP (Paris, France)
remarks:    42366:3042 Imported at Sfinx (Paris, France)
remarks:    42366:3043 Imported at FreeIX (Paris, France)
remarks:    ====================================
remarks:    ====================================
remarks:    Tagging Examples:
remarks:
remarks:    42366:103 42366:1049 42366:2003 42366:3001
remarks:    Route imported in Germany, Europe at DE-CIX
remarks:    from public peering partner
remarks:
remarks:    42366:103 42366:1044 42366:2001
remarks:    Route imported in UK, Europe from customer
remarks:
remarks:    42366:103 42366:1049
remarks:    Route originating in Germany, Europe in our ASN
remarks:    (could be from direct customer without own
remarks:    AS or for one of our services)
remarks:    ====================================
admin-c:    TTTK-RIPE
tech-c:     TTAG-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TERRATRANSIT-MNT
created:    2007-02-09T08:03:25Z
last-modified: 2023-12-24T09:06:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA251-RIPE
org-name:    TerraTransit AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Amselweg 3
address:    90522
address:    Oberasbach
address:    GERMANY
phone:     +499116603610
fax-no:     +4991195399052
admin-c:    TTTK-RIPE
admin-c:    TTAK-RIPE
tech-c:     TTAG-RIPE
abuse-c:    TTAG-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TERRATRANSIT-MNT
mnt-ref:    IPX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TERRATRANSIT-MNT
created:    2007-01-15T11:31:36Z
last-modified: 2023-06-14T12:24:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TerraTransit AG Role Account
remarks:
remarks:    This handle represents the
remarks:    TerraTransit AG hostmaster of the day!
remarks:
address:    TerraTransit AG
address:    Amselweg 3
address:    90522 Oberasbach
address:    Germany
remarks:
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |For Ripe Database Issues use: |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |hostmaster_at_terratransit.de |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |For Network Related Issues use 24x7: |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |noc_at_terratransit.de |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |Please send all abuse mails ONLY to |
remarks:    |our abuse-mailbox listed below! |
remarks:    | |
remarks:    |Do not forget to include related date,|
remarks:    |time and ip-addresses! |
remarks:    +--------------------------------------+
abuse-mailbox: abuse@terratransit.de
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:
phone:     +49-911-6603610
fax-no:     +49-911-95399052
remarks:
admin-c:    TTTK-RIPE
tech-c:     TTTK-RIPE
tech-c:     TTAK-RIPE
tech-c:     TTTE-RIPE
nic-hdl:    TTAG-RIPE
mnt-by:     TERRATRANSIT-MNT
created:    2007-01-25T16:32:40Z
last-modified: 2022-12-06T10:24:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Koehler
address:    TerraTransit AG
address:    Amselweg 3
address:    90522 Oberasbach
address:    Germany
remarks:
phone:     +49-911-6603610
fax-no:     +49-911-95399052
remarks:
remarks:
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:    |Please send all abuse mails ONLY to: |
remarks:    | |
remarks:    |abuse@terratransit.de |
remarks:    +--------------------------------------+
remarks:
nic-hdl:    TTTK-RIPE
mnt-by:     TERRATRANSIT-MNT
created:    2007-02-02T10:44:33Z
last-modified: 2022-12-06T10:24:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]