| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STREAM-NET AS42351

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42351
as-name:    STREAM-NET
org:      ORG-SE124-RIPE
import:     from AS42410 accept ANY
export:     to AS42410 announce AS42351
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS31287 announce AS42351
admin-c:    VZ320-RIPE
tech-c:     vz320-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PACKETSCALE
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-by:     VESTITEL-MNT
created:    2017-08-03T08:40:16Z
last-modified: 2021-08-13T08:40:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PSO1-RIPE

organisation:  ORG-SE124-RIPE
org-name:    StreamNet EOOD
org-type:    OTHER
address:    Bozhko Dimitrov 8
address:    Sofia
address:    Bulgaria
abuse-c:    ACRO8277-RIPE
mnt-ref:    MNT-PACKETSCALE
mnt-ref:    ITD-MNT
mnt-by:     MNT-PACKETSCALE
created:    2017-07-19T09:01:28Z
last-modified: 2017-08-03T05:34:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Zakov
address:    Vrybnica 1, bl. 525, ent. B
address:    Sofia, BULGARIA
phone:     +359 2 934 3015
nic-hdl:    VZ320-RIPE
mnt-by:     MNT-PACKETSCALE
created:    2004-08-02T11:07:49Z
last-modified: 2015-12-28T10:30:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]