| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BEELASTIC AS42336

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42336
as-name:    BEELASTIC
org:      ORG-BA1308-RIPE
remarks:    ------------------
remarks:    | IPv4 UPSTREAMS |
remarks:    ------------------
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS42336
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6830 announce AS42336
import:     from AS60068 action pref=100; accept ANY
export:     to AS60068 announce AS42336
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS42336
import:     from AS9009 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9009 announce AS42336
remarks:    ------------------
remarks:    | IPv6 UPSTREAMS |
remarks:    ------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS42336
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS42336
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60068 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60068 announce AS42336
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 announce AS42336
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS42336
remarks:    ------------------
remarks:    | IPv4 EXCHANGES |
remarks:    ------------------
import:     from AS42476 action pref=200; accept ANY
export:     to AS42476 announce AS-BEELASTIC
remarks:    ------------------
remarks:    | IPv6 EXCHANGES |
remarks:    ------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42476 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42476 announce AS-BEELASTIC
remarks:    ------------------
remarks:    | IPv4 CUSTOMERS |
remarks:    ------------------
remarks:    ------------------
admin-c:    NA6670-RIPE
tech-c:     NA6670-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ch-marbell-1-MNT
mnt-by:     mnt-ch-beelastic-1
created:    2017-05-11T11:07:51Z
last-modified: 2021-12-21T07:04:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA1308-RIPE
org-name:    Alpha Swiss Network AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Baarerstrasse 12
address:    6300
address:    ZUG
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 79 408 90 82
admin-c:    NA6670-RIPE
tech-c:     NA6670-RIPE
abuse-c:    AR60279-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ch-marbell-1-MNT
created:    2020-04-30T07:15:31Z
last-modified: 2022-05-03T08:47:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    lir-ch-marbell-1-MNT

role:      Netops
address:    Baarerstrasse 12
address:    6300
address:    ZUG
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 79 408 90 82
nic-hdl:    NA6670-RIPE
mnt-by:     mnt-ch-beelastic-1
created:    2020-04-30T07:15:30Z
last-modified: 2021-12-22T09:38:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]