| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITMO-AS AS42289

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42289
as-name:    ITMO-AS
descr:     ITMO
org:      ORG-SSUo1-RIPE
remarks:    --- UPLINKS ---
import:     from AS3267 action pref=120; accept ANY
export:     to AS3267 announce AS-VUZTC
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS42289
import:     from AS35807 accept ANY
export:     to AS35807 announce AS42289
remarks:    --- PEERS ---
import:     from AS31323 action pref=150; accept AS-UNNET
export:     to AS31323 announce AS-VUZTC
remarks:    --- SAT ---
import:     from AS39131 accept AS39131
export:     to AS39131 announce ANY
remarks:    ------------------
remarks:    Community Meaning
remarks:    42289:42289 Client routes advertising to ANY
remarks:    ------------------
admin-c:    VTC7-RIPE
tech-c:     VTC7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VUZTC-MNT
created:    2007-01-29T10:23:16Z
last-modified: 2022-10-05T07:55:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SSUO1-RIPE
org-name:    ITMO University
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Kronverkskiy av., 49
address:    197101
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79219639377
phone:     +78126070617
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VUZTC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VUZTC-MNT
admin-c:    OLL9-RIPE
abuse-c:    VTC6-RIPE
created:    2006-12-20T11:11:04Z
last-modified: 2020-12-21T18:08:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VUZTC STAFF
address:    RUSSIAN FEDERATION, Saint-Petersburg, Kronverkskiy av., 49
nic-hdl:    VTC7-RIPE
mnt-by:     VUZTC-MNT
created:    2013-06-13T15:47:46Z
last-modified: 2021-09-22T11:53:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]