| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PiekaryNet AS42266

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42266
as-name:    PiekaryNet
org:      ORG-PN13-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS39869 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS42266
export:     to AS39869 announce AS42266
admin-c:    GC7224-RIPE
tech-c:     KW1540-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     PIEKARY_NET-MNT
created:    2007-01-25T10:04:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-PN13-RIPE
org-name:    PIEKARY.NET Sebastian Haider, Grzegorz Czempik
org-type:    OTHER
address:    ul. Bytomska 159, 41-940 Piekary Slaskie, POLAND
abuse-c:    AR22317-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    PIEKARY_NET-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     PIEKARY_NET-MNT
created:    2006-06-12T20:01:51Z
last-modified: 2014-09-29T13:13:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Czempik
address:    ul. Bytomska 159, 41-940 Piekary Slaskie, POLAND
phone:     +48 609 047 931
nic-hdl:    GC7224-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     PIEKARY_NET-MNT
created:    2006-06-12T20:07:04Z
last-modified: 2014-09-29T12:14:43Z
source:     RIPE

person:     Krzysztof Wittek
address:    ul. Bytomska 159, 41-940 Piekary Slaskie, POLAND
phone:     +48 609 047 931
nic-hdl:    KW1540-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     PIEKARY_NET-MNT
created:    2006-06-12T20:11:41Z
last-modified: 2014-09-29T12:16:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]