| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TECHMEDIA-AS AS42261

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42261
as-name:    TECHMEDIA-AS
remarks:    Daszynskiego 457
remarks:    44-151 Gliwice
remarks:    PL
org:      ORG-TA252-RIPE
import:     from AS31242 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31242 announce AS42261
import:     from AS35434 action pref=200; accept ANY
export:     to AS35434 announce AS42261
admin-c:    DM4442-RIPE
tech-c:     DM4442-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS42261-MNT
created:    2007-01-25T08:19:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:34Z
source:     RIPE
remarks:    --------------------------------
remarks:    TECH-MEDIA contact: biuro@techmedia.com.pl
remarks:    --------------------------------
sponsoring-org: ORG-PGB3-RIPE

organisation:  ORG-TA252-RIPE
org-name:    TECH-MEDIA Michal Kaluzny
org-type:    OTHER
abuse-c:    AC29752-RIPE
address:    Daszynskiego 457
address:    Gliwice 44-151
mnt-ref:    AS42261-MNT
mnt-by:     AS42261-MNT
created:    2007-01-17T14:54:14Z
last-modified: 2016-02-15T16:42:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dylski Maciej
address:    Daszynskiego 457
address:    Gliwice 44-151
address:    Poland
phone:     +48 503 132 494
nic-hdl:    DM4442-RIPE
mnt-by:     AS42261-MNT
created:    2006-03-14T16:59:37Z
last-modified: 2008-06-11T10:46:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]