| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Vida-Optics AS42248

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42248
as-name:    Vida-Optics
org:      ORG-OL19-RIPE
import:     from AS41313 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41313 announce AS-VIDAOPTICS
import:     from AS51555 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51555 announce AS-VIDAOPTICS
import:     from AS9028 action pref=100; accept AS9028
export:     to AS9028 announce ANY
import:     from AS57463 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57463 announce AS-VIDAOPTICS
import:     from AS12615 action pref=100; accept AS-GCN-OUT
export:     to AS12615 announce AS-VIDAOPTICS
export:     to AS15669 announce AS-VIDAOPTICS
export:     to AS6939 announce AS-VIDAOPTICS
import:     from AS15669 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
admin-c:    PAP32-RIPE
tech-c:     PAP32-RIPE
tech-c:     SV301-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-OPTILINK
created:    2007-01-23T15:48:55Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OL19-RIPE
org-name:    Vida optics TVV Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    2A Naycho Tsanov str.
address:    3700
address:    Vidin
address:    BULGARIA
phone:     +35970020656
phone:     +35994600004
admin-c:    SV301-RIPE
admin-c:    PAP32-RIPE
abuse-c:    AR14221-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-OPTILINK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-OPTILINK
created:    2006-03-21T11:11:09Z
last-modified: 2022-07-01T12:59:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Plamen Angelov Petrov
address:    2A, Naycho Tsanov str.
address:    Vidin
address:    Bulgaria
phone:     +359897986031
nic-hdl:    PAP32-RIPE
created:    2006-06-21T12:19:00Z
last-modified: 2020-12-03T13:26:22Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SVET-MNT
mnt-by:     MNT-OPTILINK

person:     Svetoslav Velichkov
remarks:    Independent IT Consultant
address:    311 N. Robertson Blvd #926
address:    Beverly Hills CA 90211
address:    United States
phone:     +1 415 8867176
nic-hdl:    SV301-RIPE
mnt-by:     SVET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-10-10T07:02:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]