| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BOT-ELB-AS AS42246

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42246
as-name:    BOT-ELB-AS
org:      ORG-BEB1-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS16283 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS42246
export:     to AS16283 announce AS42246
admin-c:    TS19141-RIPE
tech-c:     TS19141-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BOT-EB
created:    2007-01-23T14:22:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-BEB1-RIPE
org-name:    PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
country:    PL
remarks:    PGE Elektrownia Belchatow S.A.
remarks:    BOT Elektrownia Belchatow
org-type:    OTHER
address:    97-406 Belchatow 5, Rogowiec
phone:     +48 44 632 51 32
abuse-c:    AR22765-RIPE
admin-c:    TS19141-RIPE
tech-c:     TS19141-RIPE
mnt-ref:    MNT-BOT-EB
mnt-by:     MNT-BOT-EB
created:    2007-01-18T08:18:01Z
last-modified: 2022-12-01T16:17:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Sarleja
address:    Elektrownia Belchatow
address:    PL 97-406 Belchatow 5, POLAND
phone:     +48 44 7353443
fax-no:     +48 44 7352211
nic-hdl:    TS19141-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T23:29:24Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]