| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FARLINE-AS AS42239

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42239
as-name:    FARLINE-AS
org:      ORG-OA163-RIPE
remarks:    +-------------------+
remarks:    | UPSTREAM`s |
remarks:    +-------------------+
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28761 action pref=100; accept ANY
import:     from AS201776 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48084 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-FARLINE
export:     to AS28761 announce AS-FARLINE
export:     to AS201776 announce AS-FARLINE
export:     to AS48084 announce AS-FARLINE
remarks:    +-------------------+
remarks:    | IX`s |
remarks:    +-------------------+
import:     from AS39751 action pref=50; accept AS-CRIMEAIX
import:     from AS50952 action pref=50; accept AS-DATAIX
export:     to AS39751 announce AS-FARLINE
export:     to AS50952 announce AS-FARLINE
admin-c:    FNOC7-RIPE
tech-c:     FNOC7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FARLINE
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2007-01-22T11:10:29Z
last-modified: 2022-05-25T14:02:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-OA163-RIPE
org-name:    Ltd. "Cypher"
org-type:    OTHER
address:    ul. Samokisha, d. 16, kab. 17
address:    295011 Simferopol
address:    Russia
abuse-c:    FNOC7-RIPE
admin-c:    FNOC7-RIPE
tech-c:     FNOC7-RIPE
mnt-ref:    MNT-FARLINE
mnt-ref:    IPADDRESS-RU
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2006-12-26T20:38:22Z
last-modified: 2022-03-18T09:38:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FarLINE ISP NOC
address:    Cipher Ltd.
address:    16 Samokisha st., Simfer0pol
address:    Russian Federation
abuse-mailbox: abuse@farline.net
admin-c:    ZZ777-RIPE
tech-c:     ZZ777-RIPE
nic-hdl:    FNOC7-RIPE
remarks:    - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
remarks:
remarks:    FarLINE, contacts:
remarks:    Time Zone...................: Eastern European Time Zone, GMT+3
remarks:    International dialing code..: +7-3652
remarks:    TELEPHONE...................: 788-112 24 hours a day/7 days a week/365 days a year
remarks:    E-MAIL......................: office@farline.net
remarks:    Web site....................: http://www.farline.net/
remarks:
remarks:    All official requests have to be mailed to the following address:
remarks:    Russian Federation, Simfer0pol, Samokisha str., 16
remarks:    LTD "CIPHER"
remarks:
remarks:    Other contacts
remarks:    --------------
remarks:    Routing and MAN ops.........: noc@farline.net
remarks:    E-Mail abuse, spam reports..: abuse@farline.net
remarks:    DDoS, floods, etc reports...: security@farline.net
remarks:    Peering requests............: peering@farline.net
remarks:
remarks:    - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -
mnt-by:     MNT-FARLINE
created:    2012-06-17T20:22:05Z
last-modified: 2022-03-17T20:26:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]