| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTVIRTUAL-AS AS42210

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42210
as-name:    HOSTVIRTUAL-AS
org:      ORG-NI68-RIPE
import:     from AS35017 accept ANY
import:     from AS39326 accept ANY
import:     from AS32421 accept ANY
import:     from AS19039 accept ANY
import:     from AS36236 accept ANY
import:     from AS27331 accept ANY
export:     to AS32421 announce ANY
export:     to AS35017 announce ANY
export:     to AS39326 announce ANY
admin-c:    NO1369-RIPE
tech-c:     NO1369-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HostVirtual
created:    2011-06-08T05:48:27Z
last-modified: 2019-04-25T11:16:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NI68-RIPE
org-name:    NetActuate Inc
country:    US
org-type:    LIR
address:    3941 Park Dr, #20337
address:    95762
address:    El Dorado Hills
address:    UNITED STATES
phone:     +1 800-419-2050
admin-c:    NO1369-RIPE
tech-c:     NO1369-RIPE
abuse-c:    AR38378-RIPE
mnt-ref:    HostVirtual
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HostVirtual
created:    2016-11-21T16:35:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:51:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Mahle
address:    3941 Park Dr, # 20337
address:    95762
address:    El Dorado Hills
address:    UNITED STATES
phone:     +1 800-419-2050
nic-hdl:    NO1369-RIPE
mnt-by:     HostVirtual
created:    2016-11-21T16:35:41Z
last-modified: 2016-11-22T15:13:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]