| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROTAX-AS AS42196

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42196
as-name:    ROTAX-AS
org:      ORG-BRGK1-RIPE
import:     from AS8447 accept ANY
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS42196
export:     to AS5400 announce AS42196
admin-c:    HW1416-RIPE
tech-c:     HW1416-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    2007-01-11T14:15:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TAA1-RIPE

organisation:  ORG-BRGK1-RIPE
org-name:    BRP-Powertrain GmbH & Co KG
org-type:    OTHER
address:    Welser Stra?e 32
address:    4623 Gunskirchen
address:    AT
abuse-c:    AR23469-RIPE
mnt-ref:    AS8447-MNT
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    2007-01-10T12:51:29Z
last-modified: 2014-11-17T16:30:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hanis Wolfgang
address:    Welser Strasse 32
address:    4623 Gunskirchen
address:    Austria
phone:     +43 07246 601 481
nic-hdl:    HW1416-RIPE
mnt-by:     AS8447-PERSON
created:    2005-08-01T10:43:07Z
last-modified: 2005-08-01T10:43:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]