| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROSIGNAL-AS AS42189

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42189
as-name:    EUROSIGNAL-AS
org:      ORG-DE9-RIPE
import:     from AS15685 accept ANY
import:     from AS39761 accept ANY
import:     from AS35236 accept ANY
export:     to AS15685 announce AS-EUROSIGNAL
export:     to AS39761 announce AS-EUROSIGNAL
export:     to AS35236 announce AS-EUROSIGNAL
admin-c:    ES3550-RIPE
tech-c:     ES3550-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     LH1602-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-01-10T15:25:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DE9-RIPE
org-name:    Druzstvo EUROSIGNAL
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    ROHACOVA 23
address:    13000
address:    PRAGUE
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420227031804
fax-no:     +420222721662
abuse-c:    AR14413-RIPE
admin-c:    PJ260-RIPE
admin-c:    LH1602-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VB1827-RIPE-MNT
mnt-ref:    LH1602-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LH1602-RIPE-MNT
created:    2007-01-08T11:11:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Eurosignal RIPE Manager
address:    Druzstvo EUROSIGNAL
address:    Rohacova 23
address:    Prague 3 - 13000
address:    Czech Republic
admin-c:    LH1602-RIPE
tech-c:     LH1602-RIPE
nic-hdl:    ES3550-RIPE
created:    2007-01-08T16:47:48Z
last-modified: 2009-12-07T15:35:11Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LH1602-RIPE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]