| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Irangate AS42163

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42163
as-name:    Irangate
remarks:    Autonomous System ( Irangate Internet Service Provider)
org:      ORG-REN3-RIPE
import:     From AS31549 action pref=100; accept ANY
import:     From AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     From AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     From AS48309 action pref=100; accept ANY
import:     From AS204686 action pref=100; accept ANY
import:     From AS42163:AS-G1 accept PeerAS
import:     From AS42163:AS-G2 accept PeerAS
export:     To AS31549 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
export:     To AS42337 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
export:     To AS43754 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
export:     To AS48309 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
export:     To AS204686 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
export:     To AS42163:AS-G1 announce ANY
export:     To AS42163:AS-G2 announce ANY
export:     To AS31549 announce AS42163 AS42163:AS-G1 AS42163:AS-G2
admin-c:    RGP85-RIPE
tech-c:     RGP85-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-01-02T10:18:19Z
last-modified: 2018-09-16T17:26:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-REN3-RIPE
org-name:    Rasaneh Esfahan Net
country:    IR
org-type:    LIR
address:    JahanFoolad Lane,Irangate Bldg Irangate
address:    8189897893
address:    Esfahan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989131132363
phone:     +983133311414
fax-no:     +989131132363
descr:     Irangate Corp.
descr:     Irangate Internet Service Provider
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GOLESTANPARVAR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GOLESTANPARVAR
admin-c:    RGP85-RIPE
abuse-c:    RA9687-RIPE
created:    2008-04-02T13:05:40Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rasoul Golestan Parvar
address:    Imam Khomeini Ave,JahanFoolad Lane,Irangate Bldg Irangate
phone:     +983133311414
nic-hdl:    RGP85-RIPE
mnt-by:     MNT-GOLESTANPARVAR
created:    2018-02-22T15:23:53Z
last-modified: 2018-02-22T15:23:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]