| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.52.68 (lg) / ec2-3-236-52-68.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:3444::3ec:3444 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GNX AS42156

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42156
as-name:    GNX
org:      ORG-GNX2-RIPE
remarks:    -------------------- Transit -------------------
import:     from AS60068 accept ANY
export:     to AS60068 announce AS-GNX
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-GNX
remarks:    ------------------- Customers ------------------
import:     from AS41696 accept AS-RAM
export:     to AS41696 announce ANY
import:     from AS42282 accept AS42282
export:     to AS42282 announce ANY
import:     from AS60404 accept AS-LITESERVER
export:     to AS60404 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------
admin-c:    RB45711-RIPE
admin-c:    RM21087-RIPE
tech-c:     RB45711-RIPE
tech-c:     RM21087-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETNOVA-MNT
mnt-by:     mnt-nl-maverick-1
created:    2020-03-13T10:10:22Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NB135-RIPE

organisation:  ORG-GNX2-RIPE
org-name:    GNX B.V.
org-type:    OTHER
address:    Raadhuisstraat 20, office 4.01
address:    1016DE, Amsterdam
abuse-c:    ACRO31066-RIPE
mnt-ref:    NETNOVA-MNT
mnt-by:     NETNOVA-MNT
created:    2020-03-11T12:11:46Z
last-modified: 2020-03-11T12:11:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rutger Bevaart
address:    Bennekomseweg 41
address:    6717LL
address:    Ede
address:    NETHERLANDS
phone:     +31653633989
nic-hdl:    RB45711-RIPE
mnt-by:     NETNOVA-MNT
created:    2019-05-27T08:56:33Z
last-modified: 2021-05-28T18:49:26Z
source:     RIPE

person:     Rick Mur
address:    Fritz Kreislerhof 6
address:    3543HN
address:    Utrecht
address:    NETHERLANDS
phone:     +31624961800
nic-hdl:    RM21087-RIPE
mnt-by:     mnt-nl-maverick-1
created:    2019-08-19T10:47:27Z
last-modified: 2019-08-19T10:47:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]