| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADC-AS AS42109

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42109
as-name:    ADC-AS
org:      ORG-KC7-RIPE
remarks:    ---------Upstream MTS -------
import:     from AS43733 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43733 announce AS42109
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    | i.root-servers.org |
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:    ---- AS8674 NETNOD-IX ----
import:     from AS8674 action pref=100; accept AS8674
export:     to AS8674 announce AS42109 AS8674
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:    | j.root-servers.org |
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:    | AS112 Project |
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:    ---- AS112 AS112 ----
import:     from AS112 action pref=100; accept AS112
export:     to AS112 announce AS42109 AS112
remarks:    | Upstreams |
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:
remarks:    ---- AS41965 Fibernet ----
import:     from AS41965 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41965 announce as-adc
remarks:    | Peers |
remarks:    |------------------------------------------|
remarks:    ---- AS48406 Mentor Graphics----
import:     from AS48406 action pref=100; accept AS48406
export:     to AS48406 announce AS42109
remarks:
remarks:    ---- AS43845 Hi-tech Gateway ----
import:     from AS43845 action pref=100; accept AS43845
export:     to AS43845 announce ANY
remarks:    ---- AS48860 Harhimtel LTD ----
import:     from AS48860 action pref=100; accept AS48860
export:     to AS48860 announce ANY
remarks:    ---------- AS201921 TOTO ----------
export:     to AS201921 announce ANY
import:     from AS201921 action pref=100; accept AS201921
remarks:    ------------ AS209176 EKENG---------------------------
export:     to AS209176 announce ANY
import:     from AS209176 action pref=100; accept AS209176
remarks:    ------------ AS44153 SHIRAK TECHNOLOGIES---------------------------
export:     to AS44153 announce ANY
import:     from AS44153 action pref=100; accept AS44153
remarks:    | Points of contact for ADC Network Operations |
remarks:    |--------------------------------------------------------|
remarks:    | Routing and peering issues: ses@mts.am |
remarks:    | Network security issues: ses@mts.am|
remarks:    | SPAM/Mail issues: abuse@mts.am |
remarks:    | General information: ses@mts.am |
remarks:    |--------------------------------------------------------|
remarks:    |--------------------------------------------------------|
remarks:    | AS42109 has an open peering policy. We like to peer |
remarks:    | |
remarks:    | with any AS. |
remarks:    | |
remarks:    | If you would like to peer with A42109 at one of the |
remarks:    | available locations, please contact noc@adc.am |
remarks:    | |
remarks:    |--------------------------------------------------------|
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
admin-c:    ET2566-RIPE
tech-c:     ET2566-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-K-Telecom
created:    2006-12-19T13:42:16Z
last-modified: 2021-07-26T12:47:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KC7-RIPE
org-name:    MTS Armenia CJSC
country:    AM
org-type:    LIR
address:    Argishti 4/1
address:    0015
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +37494299275
fax-no:     +37493569222
mnt-ref:    MNT-K-Telecom
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-K-Telecom
abuse-c:    KCR5-RIPE
created:    2009-04-20T15:32:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ella Titova
address:    4/1 Argishti Str. 0015 Yerevan Armenia
mnt-by:     MNT-K-Telecom
phone:     +37493568777
nic-hdl:    ET2566-RIPE
created:    2010-10-06T09:21:56Z
last-modified: 2013-05-29T06:22:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]