| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MeestIT-AS AS42105

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42105
as-name:    MeestIT-AS
org:      ORG-PEMI1-RIPE
import:     from AS15577 accept ANY
export:     to AS15577 announce AS42105
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS42105
import:     from AS41568 accept ANY
export:     to AS41568 announce AS42105
admin-c:    OS84-RIPE
admin-c:    MA23854-RIPE
tech-c:     OS84-RIPE
tech-c:     IK5382-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RDR-MNT
mnt-by:     MeestIT-MNT
created:    2020-09-28T07:31:47Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JR5-RIPE

organisation:  ORG-PEMI1-RIPE
org-name:    Private Enterprise Meest - IT
org-type:    OTHER
address:    Zelena 147
address:    79035
address:    Lviv
address:    Ukraine
phone:     +380 322 440315
fax-no:     +380 322 440310
abuse-c:    RNS22-RIPE
mnt-ref:    RDR-MNT
mnt-by:     MeestIT-MNT
mnt-by:     RDR-MNT
created:    2020-09-10T09:28:09Z
last-modified: 2020-09-10T11:34:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ihor Kravchenko
address:    Zelena 147 str.
address:    Lviv
address:    Ukraine
phone:     +380 322 440315
nic-hdl:    IK5382-RIPE
mnt-by:     MeestIT-MNT
created:    2020-09-10T09:08:56Z
last-modified: 2020-09-10T11:44:20Z
source:     RIPE

person:     Maksym Abramchuk
address:    147, Zelena str.
address:    Lviv
address:    Ukraine
phone:     +380 322 440315
nic-hdl:    MA23854-RIPE
mnt-by:     MeestIT-MNT
created:    2020-09-10T09:04:07Z
last-modified: 2020-09-10T11:39:24Z
source:     RIPE

person:     Serhiy Orlov
address:    8a, Gvardiyska Str.
address:    Lviv 79000
address:    Ukraine
phone:     +380 322 386008
nic-hdl:    OS84-RIPE
mnt-by:     RDR-MNT
created:    2001-11-24T10:54:23Z
last-modified: 2015-08-04T07:19:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]