| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RAPIDBB AS42090

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42090
as-name:    RAPIDBB
org:      ORG-RBL2-RIPE
import:     FROM AS47720 accept any
import:     FROM AS31122 accept any
import:     FROM AS-CCB accept AS-CCB
export:     TO AS47720 announce AS42090
export:     TO AS47720 announce AS-CCB
export:     TO AS31122 announce AS42090
export:     TO AS31122 announce AS-CCB
export:     TO AS-CCB announce any
admin-c:    MT5223-RIPE
tech-c:     MT5223-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SLU-RIPE
mnt-by:     MNT-RAPIDBB
created:    2006-12-15T16:01:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:20:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RBL2-RIPE
org-name:    Rapid Broadband Ltd
country:    IE
org-type:    LIR
address:    BURGATIA 1
address:    ROSSCARBERY
address:    CO CORK
address:    IRELAND
phone:     +353238869000
fax-no:     +353238831762
abuse-c:    AR15540-RIPE
admin-c:    SLU3-RIPE
admin-c:    MT5223-RIPE
admin-c:    RV6297-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RAPIDBB
mnt-ref:    MNT-RAPIDBB
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2006-10-19T13:07:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:38Z
tech-c:     RV6297-RIPE
source:     RIPE # Filtered

person:     Micheal Twomey
address:    Rosscarbery
address:    Co. Cork
phone:     +353879052606
nic-hdl:    MT5223-RIPE
mnt-by:     mnt-rapidbb
created:    2006-10-09T11:52:17Z
last-modified: 2014-03-28T18:59:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sascha Luck
phone:     +353212337216
address:
nic-hdl:    SLU-RIPE
mnt-by:     C4INET-MNT
created:    2010-11-20T13:38:18Z
last-modified: 2015-11-06T01:19:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]