| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Pershastudia AS42068

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42068
as-name:    Pershastudia
org:      ORG-LSD1-RIPE
import:     from AS35144 action pref=110; accept any
export:     to AS35144 announce AS42068
import:     from AS21488 action pref=150; accept any
export:     to AS21488 announce AS42068
admin-c:    BS3296-RIPE
tech-c:     BS3296-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NIKITOVA-MNT
created:    2006-12-13T16:46:06Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-WUL8-RIPE

organisation:  ORG-LSD1-RIPE
org-name:    LLC "Persha Studia" Development"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    04071, Kyiv, Nyzhnii Val str., 51
address:    Ukraine
abuse-c:    AR29380-RIPE
mnt-ref:    NIKITOVA-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2018-12-28T09:22:59Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Shmorgun
address:    Ukraine, Kiev
mnt-by:     NIKITOVA-MNT
phone:     +380 (44) 581-3882
nic-hdl:    BS3296-RIPE
created:    2006-11-24T11:06:49Z
last-modified: 2010-11-05T10:03:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]