| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYBAND-AS AS42067

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42067
as-name:    SKYBAND-AS
org:      ORG-SITE2-RIPE
import:     from AS24731 accept ANY
import:     from AS23649 accept ANY
import:     from AS35753 accept ANY
export:     to AS24731 announce AS42067
export:     to AS23649 announce AS42067
export:     to AS35753 announce AS42067
admin-c:    IA6262-RIPE
tech-c:     IA6262-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lunaspace-mnt
created:    2006-12-13T16:41:31Z
last-modified: 2020-03-04T12:06:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SITE2-RIPE
org-name:    Luna Space Telecommunications Co. Ltd
country:    SA
org-type:    LIR
address:    MORAQ BIN BASHER STREET  AL NAHDA ROAD RABWAH BEHIND
address:    P O BOX 325521
address:    RIYADH 11371
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96612087575
fax-no:     +96612087676
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    lunaspace-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lunaspace-mnt
abuse-c:    IO768-RIPE
admin-c:    IA6262-RIPE
tech-c:     IA6262-RIPE
created:    2006-11-14T11:11:09Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ISP-Operation
address:    Rabwa Area | Near Al Nahda Park | Al Moarrekh Bin Basher Str, P O Box 325521
nic-hdl:    IA6262-RIPE
mnt-by:     lunaspace-mnt
created:    2020-03-04T10:46:09Z
last-modified: 2020-03-04T10:46:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]