| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PWEEU-AS AS42050

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42050
as-name:    PWEEU-AS
org:      ORG-PWEB1-RIPE
import:     from AS30282 accept ANY
import:     from AS32787 accept ANY
import:     from AS33382 accept ANY
export:     to AS30282 announce AS42050
export:     to AS32787 announce AS42050
export:     to AS33382 announce AS42050
admin-c:    PE3174-RIPE
admin-c:    VI1334-RIPE
tech-c:     PE3174-RIPE
tech-c:     VI1334-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nl-perfect-1-mnt
created:    2018-11-15T08:42:00Z
last-modified: 2018-11-15T09:08:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PWEB1-RIPE
org-name:    Gearbox Publishing Amsterdam B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Herikerbergweg 181-231 Unit 4.3 Diana Building
address:    1101CN
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31202201020
admin-c:    PE3174-RIPE
tech-c:     PE3174-RIPE
abuse-c:    AR36549-RIPE
mnt-ref:    nl-perfect-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-perfect-1-mnt
created:    2016-05-30T07:26:58Z
last-modified: 2022-10-06T07:33:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefanos Diamantis
address:    Joan Muyskenweg 22
address:    1096 CJ
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31(0)202201000
nic-hdl:    PE3174-RIPE
mnt-by:     nl-perfect-1-mnt
created:    2016-05-30T07:26:57Z
last-modified: 2018-11-14T19:30:41Z
source:     RIPE

person:     Vipul Ingale
address:    100 Redwood Shores Parkway , 3rd floor , Redwood City , CA , US -94065
phone:     +14088745591
nic-hdl:    VI1334-RIPE
mnt-by:     PWE-NETENG-1
created:    2018-11-14T19:50:21Z
last-modified: 2018-11-14T19:50:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]