| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.122.9 (lg) / ec2-3-236-122-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:7a09::3ec:7a09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VLADLINK-AS AS42038

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42038
as-name:    VLADLINK-AS
org:      ORG-KSS20-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     FROM AS20485 accept ANY
import:     FROM AS12389 accept ANY
import:     FROM AS8359 accept ANY
export:     TO AS20485 announce AS-VLADLINK
export:     TO AS12389 announce AS-VLADLINK
export:     TO AS8359 announce AS-VLADLINK
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    PRIVATE PEERS
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     FROM AS21184 accept AS21184
import:     FROM AS34470 accept AS-PTKOM
import:     FROM AS21332 accept AS21332
import:     FROM AS39811 accept AS-MTSDV
export:     TO AS34470 announce AS-VLADLINK
export:     TO AS21332 announce AS-VLADLINK
export:     TO AS39811 announce AS-VLADLINK
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    PEERS AT VLV-IX
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     FROM AS13238 accept AS-YANDEX
export:     TO AS13238 announce AS-VLADLINK
import:     FROM AS45018 accept AS45018
export:     TO AS45018 announce AS-VLADLINK
import:     FROM AS34879 accept AS34879
export:     TO AS34879 announce AS-VLADLINK
import:     FROM AS48531 accept AS-VLVROUTESERVER
export:     TO AS48531 announce AS-VLADLINK
import:     FROM AS15913 accept AS15913
export:     TO AS15913 announce AS-VLADLINK
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    CLIENTS
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     FROM AS8749 accept AS-REDCOM
export:     TO AS8749 announce ANY
import:     FROM AS47636 accept AS47636
export:     TO AS47636 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Contacts and URLs:
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Routing issues noc@vladlink.net
remarks:    Peering issues and requests peering@vladlink.net
remarks:    SPAM and security issues abuse@vladlink.net
remarks:    Web Site http://www.vladlink.ru
remarks:    ---------------------------------------------------------
admin-c:    ASB156-RIPE
tech-c:     ASB156-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VLADLINK-MNT
created:    2006-12-08T09:12:13Z
last-modified: 2019-10-18T01:17:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KSS20-RIPE
org-name:    Krivets Sergey Sergeevich
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Okeanskiy ave. 125
address:    690002
address:    Vladivostok
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    ASB156-RIPE
tech-c:     ASB156-RIPE
abuse-c:    AR55927-RIPE
mnt-ref:    VLADLINK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VLADLINK-MNT
created:    2019-09-27T09:37:42Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:29Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +74232302100

person:     Aleksey S Barakov
address:    Okeanskiy ave. 125
address:    690002
address:    Vladivostok
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74232302100
nic-hdl:    ASB156-RIPE
mnt-by:     VLADLINK-MNT
created:    2019-09-27T09:37:41Z
last-modified: 2019-09-27T09:37:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]