| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CINELAB-AS AS42033

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42033
as-name:    CINELAB-AS
org:      ORG-SDDL2-RIPE
import:     from AS50113 accept ANY
export:     to AS50113 announce AS42033
import:     from AS47970 accept ANY
export:     to AS47970 announce AS42033
import:     from AS8641 action pref=330; accept ANY
export:     to AS8641 announce AS42003
import:     from AS3216 action pref=330; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS42003
admin-c:    DR8689-RIPE
tech-c:     DR8689-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NTX
mnt-by:     MNT-CINELAB
mnt-by:     MNT-CINELAB-IT
created:    2017-06-20T08:27:57Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:01Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML520-RIPE

organisation:  ORG-SDDL2-RIPE
org-name:    CineLab Data Delivery LLC
org-type:    OTHER
address:    Leningradskoe av., n. 65, bl. 4, Moscow, Russian Federation
abuse-c:    ACRO6368-RIPE
mnt-ref:    MNT-CINELAB
mnt-by:     MNT-CINELAB
mnt-by:     MNT-CINELAB-IT
created:    2017-05-03T08:36:17Z
last-modified: 2021-07-08T06:40:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeny Ischenko
address:    Leningradskoe av., n. 65, bl. 4, Moscow, Russian Federation
phone:     +7 499 702 4109
nic-hdl:    DR8689-RIPE
mnt-by:     MNT-CINELAB
created:    2017-06-21T08:36:30Z
last-modified: 2021-07-08T06:54:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]