| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIGHTSTORM-COMMUNICATIONS-SRO-SK-AS AS42005

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42005
as-name:    LIGHTSTORM-COMMUNICATIONS-SRO-SK-AS
org:      ORG-LCS6-RIPE
import:     from AS8928 accept ANY # Interoute
export:     to AS8928 announce AS42005
descr:     Peerings
import:     from AS2607 accept AS-SANET # Sanet
import:     from AS5578 accept AS-BENESTRA # GTS Slovakia
import:     from AS6658 accept AS6658 # Napri
import:     from AS38949 accept AS38949 # Trestel
import:     from AS29086 accept AS29086 # GiTy
import:     from AS25373 accept AS25373 # Govnet
import:     from AS16160 accept AS-SWAN # Swan
export:     to AS2607 announce AS42005
export:     to AS5578 announce AS42005
export:     to AS665 announce AS42005
export:     to AS38949 announce AS42005
export:     to AS29086 announce AS42005
export:     to AS25373 announce AS42005
export:     to AS16160 announce AS42005
admin-c:    TM782-RIPE
tech-c:     TM782-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     LSC-SK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-12-01T10:46:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:20:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LCS6-RIPE
org-name:    LightStorm Communications s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Parickova 18
address:    82108
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421232400000
fax-no:     +421232400401
admin-c:    TM782-RIPE
abuse-c:    LSCA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LSC-SK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LSC-SK-MNT
created:    2007-11-19T13:22:02Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomas Molota
address:    LightStorm Communications s.r.o.
address:    Parickova 18
address:    Bratislava
address:    82108
address:    Slovakia
phone:     +421 2 32400400
nic-hdl:    TM782-RIPE
created:    2002-05-24T08:58:02Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:43Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LSC-SK-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]