| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OGERONET AS42003

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42003
as-name:    OGERONET
descr:     OGERO Telecom
org:      ORG-LA84-RIPE
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS42020 accept Any
export:     to AS3491 announce AS42003
export:     to AS15412 announce AS42003
export:     to AS42020 announce AS42003
admin-c:    AD12345-TC
tech-c:     NA12345-GS
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     toufic-mnt
created:    2006-12-01T09:24:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:20:36Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA84-RIPE
org-name:    OGERO
country:    LB
org-type:    LIR
address:    BIR HASSAN 1
address:    11-1226
address:    BEIRUT
address:    LEBANON
phone:     +9611373109
fax-no:     +9611374909
abuse-c:    AR16028-RIPE
mnt-ref:    toufic-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     toufic-mnt
created:    2006-09-05T05:11:14Z
last-modified: 2023-11-29T10:43:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Toufic Chebaro
address:    Mina El Hosn Beirut Lebanon
phone:     +9611374610
nic-hdl:    AD12345-TC
created:    2006-11-14T15:28:56Z
last-modified: 2020-06-04T11:04:02Z
source:     RIPE
mnt-by:     toufic-mnt

person:     Gaby Smayra
address:    Mina El Hosn Beirut Lebanon
phone:     +9611373535
nic-hdl:    NA12345-GS
created:    2006-11-14T15:30:35Z
last-modified: 2011-10-16T19:57:05Z
source:     RIPE
mnt-by:     toufic-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]