| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SZKTI-AS AS41976

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41976
as-name:    SZKTI-AS
org:      ORG-OM1-RIPE
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20632 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS41976
export:     to AS31133 announce AS41976
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS41976
export:     to AS20632 announce AS41976
import:     from AS39713 accept ANY
export:     to AS39713 announce AS41976
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS41976
import:     from AS48354 accept ANY
export:     to AS48354 announce AS41976
import:     from AS24767 accept ANY
export:     to AS24767 announce AS41976
import:     from AS48738 accept ANY
export:     to AS48738 announce AS41976
import:     from AS196991 accept ANY
export:     to AS196991 announce AS41976
admin-c:    MFON-RIPE
tech-c:     MFON-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SZKTI-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEGAFON-WEST-MNT
created:    2006-11-24T16:44:45Z
last-modified: 2020-03-02T06:21:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OM1-RIPE
org-name:    PJSC MegaFon
country:    RU
org-type:    LIR
address:    41, Oruzheyniy lane
address:    127006
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955077777
phone:     +74959801970
fax-no:     +74959801939
fax-no:     +74959801949
admin-c:    MFON-RIPE
tech-c:     MFON-RIPE
abuse-c:    MFON-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:55:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MegaFon PJSC - Internet Service Network Operation Center
address:    PJSC "MegaFon"
address:    41, Oruzheyniy lane
address:    Moscow, 127006
address:    Russian Federation
abuse-mailbox: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Customer Service Center, is available at 24 x 7
remarks:    Phone: +8(800)5500500
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Technical questions: gnocwest_tr@megafon.ru
remarks:    Routing and peering: gnoceast_backbone@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    Please use abuse-mailbox@megafon.ru e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    RG13628-RIPE
admin-c:    PP18881-RIPE
nic-hdl:    MFON-RIPE
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2013-03-27T07:19:58Z
last-modified: 2023-03-31T06:47:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]