| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MARTON-MEDIA-AS AS41952

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41952
as-name:    MARTON-MEDIA-AS
org:      ORG-MMSZ10-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS8545 accept ANY
import:     from AS34209 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS41952
export:     to AS8545 announce AS41952
export:     to AS34209 announce AS41952
export:     to AS48850 announce AS41952
export:     to AS62047 announce AS41952
admin-c:    AA40272-RIPE
admin-c:    AA40273-RIPE
tech-c:     AA40272-RIPE
tech-c:     AA40273-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MARTON-MNT
created:    2006-11-22T12:25:56Z
last-modified: 2022-12-19T14:36:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MMSZ10-RIPE
org-name:    Marton Media Sp. z o. o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Stefana Zeromskiego 1/2
address:    87-400
address:    Golub-Dobrzyn
address:    POLAND
phone:     +48563000069
admin-c:    AA40272-RIPE
admin-c:    AA40273-RIPE
tech-c:     AA40272-RIPE
tech-c:     AA40273-RIPE
abuse-c:    AR69512-RIPE
mnt-ref:    MARTON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MARTON-MNT
created:    2022-12-14T10:01:49Z
last-modified: 2022-12-27T07:08:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Marton Media NOC
address:    POLAND
address:    Golub-Dobrzyn
address:    87-400
address:    Stefana Zeromskiego 1/2
phone:     +48535900398
nic-hdl:    AA40272-RIPE
mnt-by:     MARTON-MNT
created:    2022-12-14T10:01:48Z
last-modified: 2022-12-19T14:17:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Marton Media NOC
address:    POLAND
address:    Golub-Dobrzyn
address:    87-400
address:    Stefana Zeromskiego 1/2
phone:     +48535900397
nic-hdl:    AA40273-RIPE
mnt-by:     MARTON-MNT
created:    2022-12-14T10:01:48Z
last-modified: 2022-12-19T14:16:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]