| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOJASUPERNOVA AS41937

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41937
as-name:    MOJASUPERNOVA
org:      ORG-TS21-RIPE
remarks:    ================================
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------------
remarks:    # Telekom Srbija
import:     from AS8400 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS-VEKTOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8400 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8400 announce AS-VEKTOR
remarks:    ================================
remarks:    PEERINGS
remarks:    --------------------------------
remarks:    # SOX
import:     from AS13004 accept ANY
export:     to AS13004 announce AS-VEKTOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13004 announce AS-VEKTOR
remarks:    # SBB
import:     from AS31042 accept AS-SBB
export:     to AS31042 announce AS-VEKTOR
remarks:    ================================
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------
remarks:    # SAGA
import:     from AS62420 accept AS62420
export:     to AS62420 announce ANY
remarks:    # Dan Plus International
import:     from AS204851 accept AS204851
export:     to AS204851 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200305 accept AS200305
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200305 announce ANY
remarks:    ================================
admin-c:    UROS-RIPE
admin-c:    ACAR-RIPE
tech-c:     RV4374-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     KTI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-11-21T13:07:26Z
last-modified: 2022-12-27T09:48:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TS21-RIPE
org-name:    TELEKOM SRBIJA a.d.
country:    RS
org-type:    LIR
address:    Bulevar umetnosti 16a
address:    11070
address:    Belgrade
address:    SERBIA
phone:     +381113120124
fax-no:     +381113120124
admin-c:    DJDJ-RIPE
admin-c:    ANAK-RIPE
admin-c:    ANAV-RIPE
admin-c:    SSPR-RIPE
mnt-ref:    TELEKOM-MNT
mnt-ref:    AS8400-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TELEKOM-MNT
abuse-c:    TSA44-RIPE
created:    2004-04-17T12:25:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Moja Supernova DOO RIPE Team
address:    Moja Supernova DOO
address:    Milentija Popovica 9
address:    11000 Beograd
address:    Serbia
abuse-mailbox: abuse@sn.co.rs
admin-c:    ANAV-RIPE
admin-c:    UROS-RIPE
admin-c:    BD1302-RIPE
tech-c:     ACAR-RIPE
tech-c:     ANAK-RIPE
tech-c:     ANAV-RIPE
tech-c:     DT9403-RIPE
tech-c:     MM46608-RIPE
tech-c:     JT8007-RIPE
tech-c:     BL2487-RIPE
tech-c:     IJ902-RIPE
tech-c:     BM11265-RIPE
tech-c:     TR6361-RIPE
tech-c:     JJ6078-RIPE
tech-c:     DJDJ-RIPE
tech-c:     RT3954-RIPE
tech-c:     SP16465-RIPE
tech-c:     DM14573-RIPE
tech-c:     JM7476-RIPE
tech-c:     SD5970-RIPE
tech-c:     VV2173-RIPE
tech-c:     LE1413-RIPE
tech-c:     ROSI-RIPE
tech-c:     ANAV-RIPE
tech-c:     TR3914-RIPE
tech-c:     BD6734-RIPE
tech-c:     AS33368-RIPE
tech-c:     IS5633-RIPE
tech-c:     VB5809-RIPE
tech-c:     MM41295-RIPE
tech-c:     DI1633-RIPE
tech-c:     ST10547-RIPE
tech-c:     MM46393-RIPE
tech-c:     VD3336-RIPE
tech-c:     DM16582-RIPE
tech-c:     MB44596-RIPE
tech-c:     VV1675-RIPE
tech-c:     NT3364-RIPE
tech-c:     NP5281-RIPE
tech-c:     LP13156-RIPE
tech-c:     MR26546-RIPE
tech-c:     ML23287-RIPE
nic-hdl:    RV4374-RIPE
mnt-by:     VEKTOR-MNT
created:    2011-03-17T12:48:04Z
last-modified: 2023-05-12T16:16:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandar Ristic
address:    Moja Supernova DOO
address:    Milentija Popovica 9
address:    11000 Beograd
address:    Serbia
phone:     +381648283444
nic-hdl:    ACAR-RIPE
mnt-by:     VEKTOR-MNT
created:    2020-11-03T09:45:52Z
last-modified: 2020-11-03T09:45:52Z
source:     RIPE

person:     Uros Lazarevic
address:    Moja Supernova DOO
address:    Milentija Popovica 9
address:    11000 Beograd
address:    Serbia
phone:     +381648283444
nic-hdl:    UROS-RIPE
mnt-by:     VEKTOR-MNT
created:    2020-11-03T09:49:40Z
last-modified: 2020-11-03T09:49:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]