| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SISTEMY-SVYAZI-AS AS41929

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41929
as-name:    SISTEMY-SVYAZI-AS
org:      ORG-SSL73-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13056 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41268 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-SYSTEM-SV
export:     to AS13056 announce AS-SYSTEM-SV
export:     to AS41268 announce AS-SYSTEM-SV
export:     to AS3216 announce AS-SYSTEM-SV
export:     to AS31133 announce AS-SYSTEM-SV
admin-c:    SPD10-RIPE
tech-c:     SPD10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SISTEMY-SVYAZI
created:    2008-12-19T12:54:11Z
last-modified: 2018-10-11T09:42:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SSL73-RIPE
org-name:    Sistemy Svyazi Llc
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Internatsionalnaya str, 16, office 211
address:    392000
address:    Tambov
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74752701911
admin-c:    SPD23-RIPE
tech-c:     SPD23-RIPE
abuse-c:    AR46967-RIPE
mnt-ref:    ru-sistemy-svyazi-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-sistemy-svyazi-1-mnt
created:    2018-06-18T08:19:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey P Dyakin
address:    Russia, Tambov, ul. Internacionalnaya, 16, of. 212
phone:     +7 4752 718800
nic-hdl:    SPD10-RIPE
created:    2008-02-28T10:08:11Z
last-modified: 2016-04-06T21:31:20Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]