| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DTG-AS AS41898

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41898
as-name:    DTG-AS
descr:     ---uplinks---
import:     from AS35254 accept ANY
import:     from AS39626 accept AS-SMILE
import:     from AS5518 accept any
export:     to AS35254 announce AS-DTG
export:     to AS39626 announce AS-DTG
export:     to AS5518 announce AS-DTG
org:      ORG-DA137-RIPE
admin-c:    DTG6-RIPE
tech-c:     DTG6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DTG-mnt
created:    2006-11-10T14:30:20Z
last-modified: 2018-09-04T10:20:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DA137-RIPE
org-name:    SIA "Datu Tehnologiju Grupa"
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Ganobu Dambis 24a, k.26
address:    LV-1005
address:    RIGA
address:    LATVIA
phone:     +371 67501421
fax-no:     +371 67501420
abuse-c:    AR16088-RIPE
admin-c:    DTG6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DTG-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DTG-mnt
remarks:    Information: http://dtg.lv
remarks:    routing: mailto:admin@dtg.lv
created:    2006-09-29T10:11:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Edgars Makna
address:    DTG
address:    Ganibu Dambis 24-323
address:    Riga LV1005
phone:     +371-67501421
nic-hdl:    DTG6-RIPE
mnt-by:     DTG-MNT
created:    2006-11-14T10:53:56Z
last-modified: 2015-11-05T07:23:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]