| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAT-TRAKT-AS AS41897

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41897
as-name:    SAT-TRAKT-AS
descr:     Serbia
org:      ORG-SD9-RIPE
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv4 Upstreams
descr:     --------------------------------------------------------------
import:     from AS-MAGYARTELEKOM accept ANY
export:     to AS-MAGYARTELEKOM announce AS-SAT-SATRAKT
import:     from AS5483 accept ANY
export:     to AS5483 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS15982 accept ANY
export:     to AS15982 announce AS41897
import:     from AS8400 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS41897
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SAT-TRAKT
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv4 Peerings
descr:     --------------------------------------------------------------
import:     from AS13004 accept AS-SOX
export:     to AS13004 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS43277 accept AS-VICTORY-MEDIA
export:     to AS43277 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS29433 accept AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS29433 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS9125 accept AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS9125 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS28964 accept AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS28964 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS8462 accept AS8462 AS42367
export:     to AS8462 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS-BEOTELNET accept AS-BEOTELNET
export:     to AS-BEOTELNET announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS8462 accept AS8462
export:     to AS8462 announce AS-SAT-TRAKT
import:     from AS-OMONIA accept AS-OMONIA
export:     to AS-OMONIA announce AS-SAT-TRAKT
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv4 Customers
descr:     --------------------------------------------------------------
import:     from AS29604 accept AS29604
export:     to AS29604 announce ANY
import:     from AS41937 accept AS-VEKTOR
export:     to AS41937 announce ANY
import:     from AS47479 accept AS47479
export:     to AS47479 announce ANY
import:     from AS48580 accept AS48580
export:     to AS48580 announce ANY
import:     from AS57397 accept AS57397
export:     to AS57397 announce ANY
import:     from AS15982 accept AS15982
export:     to AS15982 announce ANY
import:     from AS61439 accept AS61439
export:     to AS61439 announce ANY
import:     from AS200036 accept AS200036
export:     to AS200036 announce ANY
import:     from AS-SABOTRONIC accept AS-SABOTRONIC
export:     to AS-SABOTRONIC announce ANY
import:     from AS-VERATNET accept AS-VERATNET
export:     to AS-VERATNET announce ANY
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv6 Upstreams
descr:     --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-SAT-TRAKT-V6
import:     from AS-MAGYARTELEKOM6 accept ANY
export:     to AS-MAGYARTELEKOM6 announce AS-SAT-TRAKT-V6
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SAT-TRAKT-V6
import:     from AS5483 accept ANY
export:     to AS5483 announce AS-SAT-TRAKT-V6
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv6 Peerings
descr:     --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8462 accept AS8462 AS42367
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8462 announce AS-SAT-TRAKT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 accept AS-SOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13004 announce AS-SAT-TRAKT
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     IPv6 Customers
descr:     --------------------------------------------------------------
mp-import:   from AS29604 accept AS29604
mp-export:   to AS29604 announce ANY
mp-import:   from AS61439 accept AS61439
mp-export:   to AS61439 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    Please send abuse and spam notifications to abuse@sattrakt.net
remarks:    --------------------------------------------------------------
admin-c:    AS10935-RIPE
admin-c:    SL7300-RIPE
tech-c:     SL7300-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SL7301-RIPE
mnt-by:     SAT-TRAKT-MNT
created:    2006-11-10T13:57:38Z
last-modified: 2021-07-12T06:00:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SD9-RIPE
org-name:    Sat-Trakt D.O.O.
country:    RS
org-type:    LIR
address:    Marsala Tita 111
address:    24300
address:    Backa Topola
address:    SERBIA
phone:     +381 24 715761
fax-no:     +381 24 715761
mnt-ref:    SAT-TRAKT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAT-TRAKT-MNT
admin-c:    AS10935-RIPE
admin-c:    SL7300-RIPE
abuse-c:    AS29464-RIPE
created:    2006-09-15T11:06:08Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SAT-TRAKT LIR
address:    Marsala Tita 111
address:    24300 Backa Topola
phone:     + 381 21 691 4 333
fax-no:     + 381 24 712 454
abuse-mailbox: abuse@sattrakt.net
admin-c:    AS10935-RIPE
tech-c:     SL7300-RIPE
nic-hdl:    SL7301-RIPE
mnt-by:     SAT-TRAKT-MNT
created:    2012-03-30T09:27:03Z
last-modified: 2017-06-27T09:35:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arpad Sipos
address:    SAT-TRAKT Telecommunications
address:    Glavna 91
address:    24300 Backa Topola
address:    Serbia
phone:     +381 24 715706
fax-no:     +381 24 712454
nic-hdl:    AS10935-RIPE
mnt-by:     SAT-TRAKT-MNT
created:    2006-09-20T14:12:42Z
last-modified: 2017-10-30T21:51:42Z
source:     RIPE

person:     Sinisa Lujic
address:    SAT-TRAKT Telecommunications
address:    Park Rajhl Ferenca 13
address:    24000 Subotica
address:    Serbia
phone:     +381 62 765 192
nic-hdl:    SL7300-RIPE
mnt-by:     SAT-TRAKT-MNT
created:    2012-03-30T08:38:01Z
last-modified: 2018-08-06T13:28:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]