| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROLOCATION AS41887

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41887
as-name:    PROLOCATION
org:      ORG-PB27-RIPE
descr:     Prolocation
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    Private peerings pref 125
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS15169 action pref=125; accept ANY
export:     To AS15169 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS39647 action pref=125; accept ANY
export:     To AS39647 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13030 action pref=125; accept ANY
export:     To AS13030 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    Transits pref 100
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS5580 action pref=100; accept ANY
export:     To AS5580 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS2914 action pref=100; accept ANY
export:     To AS2914 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS39637 action pref=100; accept ANY
export:     To AS39637 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    Customers pref 201
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS49250 action pref=201; accept ANY
export:     To AS49250 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS31019 action pref=201; accept ANY
export:     To AS31019 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS34108 action pref=201; accept ANY
export:     To AS34108 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS201866 action pref=201; accept ANY
export:     To AS201866 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS201989 action pref=201; accept ANY
export:     To AS201989 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS206294 action pref=201; accept ANY
export:     To AS206294 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS209754 action pref=201; accept ANY
export:     To AS209754 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    SPEED-IX peerings pref 121
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS5390 action pref=121; accept ANY
export:     To AS5390 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=121; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS41441 action pref=121; accept ANY
export:     To AS41441 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=121; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS57866 action pref=121; accept ANY
export:     To AS57866 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS41441 action pref=121; accept ANY
export:     To AS41441 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS41441 action pref=121; accept ANY
export:     To AS41441 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS41441 action pref=121; accept ANY
export:     To AS41441 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8283 action pref=121; accept ANY
export:     To AS8283 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20495 action pref=121; accept ANY
export:     To AS20495 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=121; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=121; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    NL-IX peerings pref 119
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS34307 action pref=119; accept ANY
export:     To AS34307 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20562 action pref=119; accept ANY
export:     To AS20562 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS34307 action pref=119; accept ANY
export:     To AS34307 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20562 action pref=119; accept ANY
export:     To AS20562 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS9150 action pref=119; accept ANY
export:     To AS9150 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8075 action pref=119; accept ANY
export:     To AS8075 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=119; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32590 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32590 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1136 action pref=119; accept ANY
export:     To AS1136 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1136 action pref=119; accept ANY
export:     To AS1136 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25182 action pref=119; accept ANY
export:     To AS25182 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32590 action pref=119; accept ANY
export:     To AS32590 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8283 action pref=119; accept ANY
export:     To AS8283 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8075 action pref=119; accept ANY
export:     To AS8075 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS4651 action pref=119; accept ANY
export:     To AS4651 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=119; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=119; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS714 action pref=119; accept ANY
export:     To AS714 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS714 action pref=119; accept ANY
export:     To AS714 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8283 action pref=119; accept ANY
export:     To AS8283 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS39591 action pref=119; accept ANY
export:     To AS39591 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8468 action pref=119; accept ANY
export:     To AS8468 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25182 action pref=119; accept ANY
export:     To AS25182 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20847 action pref=119; accept ANY
export:     To AS20847 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20847 action pref=119; accept ANY
export:     To AS20847 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS12414 action pref=119; accept ANY
export:     To AS12414 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS22822 action pref=119; accept ANY
export:     To AS22822 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS15435 action pref=119; accept ANY
export:     To AS15435 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25542 action pref=119; accept ANY
export:     To AS25542 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS38915 action pref=119; accept ANY
export:     To AS38915 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS12859 action pref=119; accept ANY
export:     To AS12859 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS15435 action pref=119; accept ANY
export:     To AS15435 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS29396 action pref=119; accept ANY
export:     To AS29396 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1103 action pref=119; accept ANY
export:     To AS1103 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20940 action pref=119; accept ANY
export:     To AS20940 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS48886 action pref=119; accept ANY
export:     To AS48886 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS12859 action pref=119; accept ANY
export:     To AS12859 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS16298 action pref=119; accept ANY
export:     To AS16298 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS39704 action pref=119; accept ANY
export:     To AS39704 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS41552 action pref=119; accept ANY
export:     To AS41552 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=119; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS42093 action pref=119; accept ANY
export:     To AS42093 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS3856 action pref=119; accept ANY
export:     To AS3856 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS34942 action pref=119; accept ANY
export:     To AS34942 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS30132 action pref=119; accept ANY
export:     To AS30132 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS30132 action pref=119; accept ANY
export:     To AS30132 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS28788 action pref=119; accept ANY
export:     To AS28788 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    FRYS-IX peerings pref 122
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS56393 action pref=122; accept ANY
export:     To AS56393 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS56393 action pref=122; accept ANY
export:     To AS56393 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=122; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS57866 action pref=122; accept ANY
export:     To AS57866 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8283 action pref=122; accept ANY
export:     To AS8283 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    LS-IX peerings pref 121
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS49917 action pref=121; accept ANY
export:     To AS49917 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20495 action pref=121; accept ANY
export:     To AS20495 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=121; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=121; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX peerings pref 120
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     From AS206238 action pref=120; accept ANY
export:     To AS206238 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS59545 action pref=120; accept ANY
export:     To AS59545 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS14061 action pref=120; accept ANY
export:     To AS14061 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=120; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=120; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS29119 action pref=120; accept ANY
export:     To AS29119 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS46489 action pref=120; accept ANY
export:     To AS46489 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS2906 action pref=120; accept ANY
export:     To AS2906 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS196752 action pref=120; accept ANY
export:     To AS196752 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32590 action pref=120; accept ANY
export:     To AS32590 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS714 action pref=120; accept ANY
export:     To AS714 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS14061 action pref=120; accept ANY
export:     To AS14061 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8283 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8283 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS714 action pref=120; accept ANY
export:     To AS714 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS45629 action pref=120; accept ANY
export:     To AS45629 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13335 action pref=120; accept ANY
export:     To AS13335 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13786 action pref=120; accept ANY
export:     To AS13786 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1101 action pref=120; accept ANY
export:     To AS1101 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS29990 action pref=120; accept ANY
export:     To AS29990 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS2906 action pref=120; accept ANY
export:     To AS2906 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS16509 action pref=120; accept ANY
export:     To AS16509 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS29990 action pref=120; accept ANY
export:     To AS29990 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13030 action pref=120; accept ANY
export:     To AS13030 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS132203 action pref=120; accept ANY
export:     To AS132203 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS46489 action pref=120; accept ANY
export:     To AS46489 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS4651 action pref=120; accept ANY
export:     To AS4651 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS48283 action pref=120; accept ANY
export:     To AS48283 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS36236 action pref=120; accept ANY
export:     To AS36236 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS12578 action pref=120; accept ANY
export:     To AS12578 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS34868 action pref=120; accept ANY
export:     To AS34868 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25091 action pref=120; accept ANY
export:     To AS25091 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS34019 action pref=120; accept ANY
export:     To AS34019 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS51468 action pref=120; accept ANY
export:     To AS51468 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS197156 action pref=120; accept ANY
export:     To AS197156 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS16509 action pref=120; accept ANY
export:     To AS16509 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8966 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8966 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25182 action pref=120; accept ANY
export:     To AS25182 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8468 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8468 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25148 action pref=120; accept ANY
export:     To AS25148 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13285 action pref=120; accept ANY
export:     To AS13285 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS3856 action pref=120; accept ANY
export:     To AS3856 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS12552 action pref=120; accept ANY
export:     To AS12552 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS7342 action pref=120; accept ANY
export:     To AS7342 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8075 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8075 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8075 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8075 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20940 action pref=120; accept ANY
export:     To AS20940 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1200 action pref=120; accept ANY
export:     To AS1200 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS2119 action pref=120; accept ANY
export:     To AS2119 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS15435 action pref=120; accept ANY
export:     To AS15435 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=120; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS31500 action pref=120; accept ANY
export:     To AS31500 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6939 action pref=120; accept ANY
export:     To AS6939 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS33891 action pref=120; accept ANY
export:     To AS33891 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS32934 action pref=120; accept ANY
export:     To AS32934 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS5390 action pref=120; accept ANY
export:     To AS5390 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS6661 action pref=120; accept ANY
export:     To AS6661 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS5390 action pref=120; accept ANY
export:     To AS5390 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS3265 action pref=120; accept ANY
export:     To AS3265 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS42 action pref=120; accept ANY
export:     To AS42 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS25182 action pref=120; accept ANY
export:     To AS25182 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS8657 action pref=120; accept ANY
export:     To AS8657 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS21478 action pref=120; accept ANY
export:     To AS21478 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS13030 action pref=120; accept ANY
export:     To AS13030 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS1200 action pref=120; accept ANY
export:     To AS1200 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS16298 action pref=120; accept ANY
export:     To AS16298 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS44654 action pref=120; accept ANY
export:     To AS44654 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20940 action pref=120; accept ANY
export:     To AS20940 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS3265 action pref=120; accept ANY
export:     To AS3265 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS15435 action pref=120; accept ANY
export:     To AS15435 announce AS-PROLOCATION
import:     From AS20495 action pref=120; accept ANY
export:     To AS20495 announce AS-PROLOCATION
remarks:    -------------------------------------------------------------------
tech-c:     PNr2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
admin-c:    PNr2-RIPE
mnt-by:     PROLOCATION-MNT
created:    2006-11-09T11:08:15Z
last-modified: 2022-02-16T14:24:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PB27-RIPE
org-name:    Prolocation B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Schieweg 93
address:    2627 AT
address:    Delft
address:    NETHERLANDS
phone:     +31703260425
fax-no:     +31703260426
admin-c:    RD263-RIPE
admin-c:    CdB65-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PROLOCATION-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROLOCATION-MNT
abuse-c:    PNr2-RIPE
created:    2008-10-22T08:36:40Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Prolocation NOC role
address:    Prolocation B.V.
address:    Schieweg 93
address:    NL-2627 AT Delft
address:    The Netherlands
phone:     +31 70 3260425
fax-no:     +31 70 3260426
abuse-mailbox: abuse@prolocation.net
admin-c:    RD263-RIPE
tech-c:     RD263-RIPE
tech-c:     CdB65-RIPE
tech-c:     CB6899-RIPE
nic-hdl:    PNr2-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    All abuse reports sent to my email address will be ignored.
remarks:
remarks:    Abuse reports should go to : abuse@prolocation.net
remarks:    Peering requests should go to : peering@prolocation.net
remarks:    -----------------------------------------------------------
mnt-by:     PROLOCATION-MNT
created:    2008-10-22T09:49:49Z
last-modified: 2021-04-26T09:46:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]