| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NSM AS41860

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41860
as-name:    NSM
descr:     Poland, Gdansk, ul. Chalubinskiego 25C
org:      ORG-UTKS1-RIPE
remarks:    =====
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24748 announce AS-NSM
import:     from AS43333 accept ANY
export:     to AS43333 announce AS-NSM
import:     from AS5550 accept ANY
export:     to AS5550 announce AS-NSM
import:     from AS12831 accept ANY
export:     to AS12831 announce AS-NSM
remarks:    =====
admin-c:    LGI-RIPE
tech-c:     LGI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2006-11-03T14:08:00Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UTKS1-RIPE
org-name:    P4 Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Wynalazek 1
address:    02-677
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48227010900
fax-no:     +48227010901
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    AR3231-RIPE
abuse-c:    UPA2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LGI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2004-04-17T11:48:28Z
last-modified: 2024-02-19T14:17:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Liberty Global RIPE DBM
address:    Liberty Global B.V.
address:    Boeing Avenue 53
address:    1119PE Schiphol-Rijk
address:    Netherlands
phone:     +31 20 778 9840
fax-no:     +31 20 7788203
admin-c:    SVS4-RIPE
admin-c:    LG10360-RIPE
admin-c:    AA37138-RIPE
tech-c:     SVS4-RIPE
tech-c:     LG10360-RIPE
tech-c:     AA37138-RIPE
nic-hdl:    LGI-RIPE
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2012-07-03T07:33:27Z
last-modified: 2022-05-02T11:15:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]