| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONVERGENCE-GROUP AS41811

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41811
as-name:    CONVERGENCE-GROUP
org:      ORG-CGL4-RIPE
export:     to AS60739 announce ANY
export:     to AS60851 announce ANY
export:     to AS57099 announce ANY
export:     to AS197107 announce ANY
import:     from AS60739 accept AS60739
import:     from AS60851 accept AS60851
import:     from AS199379 accept AS199379
import:     from AS57099 accept AS57099
import:     from AS21369 accept AS21369
import:     from AS197107 accept AS197107
export:     to AS174 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS3356 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS3356 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS31655 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS31655 accept AS-GAMMATELECOM
export:     to AS33941 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS1290 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6939 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5089 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS199379 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS21369 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS14413 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5413 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8943 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20799 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS42004 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12041 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8683 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15133 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS33182 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8426 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS30844 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS29075 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44654 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15830 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12703 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8560 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5503 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2818 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS41230 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8607 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS48961 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8553 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS13285 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8075 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12552 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS21099 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20940 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44444 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS24851 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS21371 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8781 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS3741 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS16082 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6327 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15766 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12399 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS29527 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS34790 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS35180 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS13285 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS42973 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2603 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6677 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS7342 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20562 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS31708 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS47622 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS32934 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS36692 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS28717 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2906 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2119 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS32934 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS49544 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS51918 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS46489 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS16509 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS39605 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS25160 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8613 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5607 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5459 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS34555 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS19551 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS28757 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS37271 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44160 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS45177 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS16839 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS43350 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12519 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS61955 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS33941 accept AS-GCONNECT
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
import:     from AS1290 accept AS-PSINETUK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
import:     from AS14413 accept AS-LINKEDIN
import:     from AS5413 accept AS5413:AS-CUSTOMER
import:     from AS8943 accept AS-JUMP
import:     from AS20799 accept AS-DATANETUK
import:     from AS42004 accept AS-ULGRP
import:     from AS12041 accept AS-AFILIAS
import:     from AS8683 accept AS8683
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS33182 accept AS33182
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
import:     from AS30844 accept AS-LIQUID
import:     from AS29075 accept AS-IELO
import:     from AS44654 accept AS-MNS
import:     from AS15830 accept AS-TELECITYGROUP
import:     from AS12703 accept AS-PULSANT
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS5503 accept AS-RMIFL
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS41230 accept AS-ASK4
import:     from AS8607 accept AS-TIMICO
import:     from AS48961 accept AS-WARWICKNET
import:     from AS8553 accept AS-AVENSYS
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS12552 accept AS-IPO
import:     from AS21099 accept AS-GAMEGROUP-LINX
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS44444 accept AS-WHS-EU
import:     from AS44444 accept AS-WHS-US
import:     from AS44444 accept AS-WHS-AP
import:     from AS24851 accept AS24851
import:     from AS21371 accept AS-EQUINIX-EU
import:     from AS8781 accept AS-QTEL-SET
import:     from AS3741 accept AS-IS
import:     from AS16082 accept AS-SPITFIRE
import:     from AS6327 accept AS-BIGPIPE
import:     from AS15766 accept AS-DOMICILIUM
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS29527 accept AS-ASTUTIUM
import:     from AS34790 accept AS34790
import:     from AS35180 accept AS35180
import:     from AS42973 accept AS-METRONETUK
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS6677 accept AS-ICENET
import:     from AS7342 accept AS-GTLD
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
import:     from AS31708 accept AS-COREIX
import:     from AS47622 accept AS-DATATECHUK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS36692 accept AS-OPENDNS
import:     from AS28717 accept AS-ZENSYSTEMS
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS51918 accept AS-CERBERUSNETWORKS
import:     from AS46489 accept AS46489
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS39605 accept AS-IGUANE
import:     from AS25160 accept AS-VORBOSS
import:     from AS8613 accept AS-NETSERVUK
import:     from AS5607 accept AS-BSKYB-BROADBAND
import:     from AS5459 accept AS-LINX
import:     from AS34555 accept AS-CCSLEEDS
import:     from AS19551 accept AS-INCAPSULA
import:     from AS28757 accept AS28757
import:     from AS37271 accept AS-WOLCOMM
import:     from AS44160 accept AS44160:AS-CUSTOMERS
import:     from AS45177 accept AS-LAYER2
import:     from AS16839 accept AS-SERVICENOW
import:     from AS43350 accept AS-NFORCE
import:     from AS12519 accept AS12519
export:     to AS112 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS112 accept AS112
export:     to AS50326 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS50326 accept AS50326
export:     to AS42 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS41073 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS41073 accept AS41073
export:     to AS31122 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS31122 accept AS-DIGIWEB
export:     to AS198988 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS198988 accept AS198988
export:     to AS33941 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS1290 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6939 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5413 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8943 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20799 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS42004 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15133 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS30844 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS29075 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44654 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15830 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8560 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2818 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8607 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS48961 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8075 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12552 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20940 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44444 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS24851 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS21371 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8781 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS3741 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS16082 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6327 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS15766 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12399 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS29527 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS42973 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2603 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS6677 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS7342 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS20562 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS31708 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS47622 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS32934 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS36692 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2906 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS2119 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS32934 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS49544 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS51918 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS39605 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS8613 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5607 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS5459 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS19551 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS37271 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS44160 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS45177 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS16839 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS43350 announce AS-CONVERGENCE
export:     to AS12519 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS33941 accept AS-GCONNECT
import:     from AS1290 accept AS-PSINETUK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS5413 accept AS5413:AS-CUSTOMER
import:     from AS8943 accept AS-JUMP
import:     from AS20799 accept AS-DATANETUK
import:     from AS42004 accept AS-ULGRP
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS30844 accept AS-LIQUID
import:     from AS29075 accept AS-IELO
import:     from AS44654 accept AS-MNS
import:     from AS15830 accept AS-TELECITYGROUP
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS8607 accept AS-TIMICO
import:     from AS48961 accept AS-WARWICKNET
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS12552 accept AS-IPO
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS44444 accept AS-WHS-EU
import:     from AS44444 accept AS-WHS-US
import:     from AS44444 accept AS-WHS-AP
import:     from AS24851 accept AS24851
import:     from AS21371 accept AS-EQUINIX-EU
import:     from AS8781 accept AS-QTEL-SET
import:     from AS3741 accept AS-IS
import:     from AS16082 accept AS-SPITFIRE
import:     from AS6327 accept AS-BIGPIPE
import:     from AS15766 accept AS-DOMICILIUM
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS29527 accept AS-ASTUTIUM
import:     from AS42973 accept AS-METRONETUK
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS6677 accept AS-ICENET
import:     from AS7342 accept AS-GTLD
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
import:     from AS31708 accept AS-COREIX
import:     from AS47622 accept AS-DATATECHUK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS36692 accept AS-OPENDNS
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS51918 accept AS-CERBERUSNETWORKS
import:     from AS39605 accept AS-IGUANE
import:     from AS8613 accept AS-NETSERVUK
import:     from AS5607 accept AS-BSKYB-BROADBAND
import:     from AS5459 accept AS-LINX
import:     from AS19551 accept AS-INCAPSULA
import:     from AS37271 accept AS-WOLCOMM
import:     from AS44160 accept AS44160:AS-CUSTOMERS
import:     from AS45177 accept AS-LAYER2
import:     from AS16839 accept AS-SERVICENOW
import:     from AS43350 accept AS-NFORCE
import:     from AS12519 accept AS12519
export:     to AS42 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS41073 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS41073 accept AS41073
export:     to AS31122 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS31122 accept AS-DIGIWEB
export:     to AS51762 announce AS-CONVERGENCE
admin-c:    NT3058-RIPE
tech-c:     SD9784-RIPE
tech-c:     NT3058-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-Convergence
created:    2006-10-30T11:03:13Z
last-modified: 2021-11-04T10:56:55Z
source:     RIPE
export:     to AS1273 announce AS-CONVERGENCE
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS21369 announce ANY
import:     from AS21369 accept AS21369
import:     from AS210549 accept AS210549
export:     to AS210549 announce ANY
export:     to AS210549 announce AS-CONVERGENCE

organisation:  ORG-CGL4-RIPE
org-name:    CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Cranmore Drive,
        Shirley
address:    B90 4RZ
address:    Solihull
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 845 270 2709
abuse-c:    AR13688-RIPE
admin-c:    NT3058-RIPE
tech-c:     NT3058-RIPE
tech-c:     SD9784-RIPE
mnt-ref:    MNT-CONVERGENCE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-Convergence
created:    2006-02-08T06:11:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Team
address:    Convergence Group
address:    One Cranmore
address:    Cranmore Drive
address:    Shirley
address:    Solihull
address:    B90 4RZ
address:    United Kingdom
nic-hdl:    NT3058-RIPE
mnt-by:     MNT-Convergence
created:    2017-01-17T12:11:35Z
last-modified: 2017-01-17T12:11:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Service Desk
address:    Convergence Group
address:    One Cranmore
address:    Cranmore Drive
address:    Shirley
address:    Solihull
address:    B90 4RZ
address:    United Kingdom
nic-hdl:    SD9784-RIPE
mnt-by:     MNT-CONVERGENCE
created:    2014-09-17T09:46:57Z
last-modified: 2014-09-17T09:46:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]