| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIRAN-AS AS41722

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41722
as-name:    MIRAN-AS
org:      ORG-ML60-RIPE
descr:     Miran DC
remarks:    *********** UPLINK ***********
remarks:    - TRANSTELECOM
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-MIRAN
remarks:    - RASCOM
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-MIRAN
remarks:    - ROSTELECOM
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 announce AS-MIRAN
remarks:    *********** IX ***********
remarks:    - MSK-IX
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-MIRAN
remarks:    - SPB-IX
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 announce AS-MIRAN
remarks:    - PITER-IX
import:     from AS50817 accept AS-PITER-IX
export:     to AS50817 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50817 accept AS-PITER-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50817 announce AS-MIRAN
remarks:    *********** PEERING ***********
remarks:    - HURRICANE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-MIRAN
remarks:    - CLOUDFLARE
import:     from AS13335 accept ANY
export:     to AS13335 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-MIRAN
remarks:    - GOOGLE
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-MIRAN
remarks:    - MICROSOFT
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-MIRAN
remarks:    - VERISIGN
import:     from AS26415 accept ANY
export:     to AS26415 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS-MIRAN
remarks:    - APPLE
import:     from AS714 accept ANY
export:     to AS714 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-MIRAN
remarks:    - AMAZON
import:     from AS16509 accept ANY
export:     to AS16509 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-MIRAN
remarks:    - AKAMAI
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-MIRAN
remarks:    - QUANTIL
import:     from AS54994 accept ANY
export:     to AS54994 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54994 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54994 announce AS-MIRAN
remarks:    - DIGITAL NETWORK
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-MIRAN
remarks:    - OBIT
import:     from AS8492 accept ANY
export:     to AS8492 announce AS-MIRAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8492 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8492 announce AS-MIRAN
remarks:    *********** DownLinks ***********
remarks:    - Koltushsky Internet
import:     from AS51973 accept AS-KOLT
export:     to AS51973 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51973 accept AS-KOLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51973 announce ANY
remarks:    - Best-Hoster Group
import:     from AS49693 accept AS49693
export:     to AS49693 announce ANY
remarks:    - Dremuchij Les
import:     from AS62251 accept AS-DREAMLESS
export:     to AS62251 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62251 accept AS-DREAMLESS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62251 announce ANY
remarks:    - National satellite company
import:     from AS56846 accept AS56846
export:     to AS56846 announce ANY
remarks:    - IT-Region
import:     from AS48234 accept AS-ILCA
export:     to AS48234 announce ANY
remarks:    - First Service Provider
import:     from AS202974 accept AS202974
export:     to AS202974 announce ANY
remarks:    - Ofis24
import:     from AS202989 accept AS202989
export:     to AS202989 announce ANY
remarks:    - Virtualfort
import:     from AS56923 accept AS56923
export:     to AS56923 announce ANY
remarks:    - BEGET
import:     from AS198610 accept AS-BEGET
export:     to AS198610 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198610 accept AS-BEGET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198610 announce ANY
remarks:    - Hamster
import:     from AS206167 accept AS206167
export:     to AS206167 announce ANY
remarks:    - IP Dmitriy Yuzepchuk
import:     from AS206812 accept AS206812
export:     to AS206812 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206812 accept AS206812
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206812 announce ANY
remarks:    - Edisoft
import:     from AS205864 accept AS205864
export:     to AS205864 announce ANY
remarks:    - Lanit-Tercom
import:     from AS43951 accept AS43951
export:     to AS43951 announce ANY
remarks:    - National satellite company
import:     from AS209339 accept AS209339
export:     to AS209339 announce ANY
remarks:    - ServerSnab
import:     from AS48235 accept AS-SERVERSNAB
export:     to AS48235 announce ANY
remarks:    - Sidorov
import:     from AS28890 accept AS28890
export:     to AS28890 announce ANY
remarks:    - Ekassir
import:     from AS57528 accept AS57528
export:     to AS57528 announce ANY
remarks:    - Alex Group LLC
import:     from AS212165 accept AS212165
export:     to AS212165 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212165 accept AS212165
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS212165 announce ANY
remarks:    ********** RIPE-NCC-RIS **********
import:     from AS12654 accept AS12654
export:     to AS12654 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce ANY
remarks:    ********* DDOS-PROTECTION *********
remarks:    - SERVICEPIPE
import:     from AS201706 accept NOT ANY
export:     to AS201706 announce AS-MIRAN
remarks:    ******* BGP communities accepted from downlink *******
remarks:    Blackhole (only /32):
remarks:    41722:666
remarks:    ******* Notes *******
remarks:    Looking Glass: https://lg.miran.ru/
remarks:    BGP Filters automatic update at 08:30 MSK
remarks:    BGP filter generate by prefix-list, route object RADB
admin-c:    MC24698-RIPE
tech-c:     MC24698-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MIRAN
created:    2006-10-13T14:21:32Z
last-modified: 2024-01-23T07:24:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML60-RIPE
org-name:    Miran Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    PIROGOVSKAYA EMB 17 OF 205
address:    194044
address:    ST PETERSBURG
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 812 4907090
fax-no:     +7 812 4907090
admin-c:    MC24698-RIPE
tech-c:     MC24698-RIPE
abuse-c:    MA14752-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MIRAN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MIRAN
created:    2006-10-04T08:44:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Miran Contacts
address:    PIROGOVSKAYA EMB 17 OF 205
address:    St.Peterburg,Russia,194044
abuse-mailbox: abuse@miran.ru
admin-c:    AGUS
tech-c:     AS43647-RIPE
nic-hdl:    MC24698-RIPE
mnt-by:     MNT-MIRAN
created:    2012-10-26T09:28:17Z
last-modified: 2021-03-16T10:03:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]