| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SpotNet_Ltd AS41714

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41714
as-name:    SpotNet_Ltd
org:      ORG-SL685-RIPE
admin-c:    GM23099-RIPE
tech-c:     MM50099-RIPE
tech-c:     DWVD6-RIPE
import:     from AS1680 accept ANY
import:     from AS9116 accept ANY
import:     from AS25003 accept ANY
import:     from AS57259 accept ANY
import:     from AS51651 accept AS51651
import:     from AS211057 accept AS211057
import:     from AS12400 accept ANY
import:     from AS8551 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5585 accept ANY
export:     to AS1680 announce AS41714
export:     to AS9116 announce AS41714
export:     to AS25003 announce AS41714
export:     to AS57259 announce AS41714
export:     to AS12400 announce AS41714
export:     to AS8551 announce AS41714
export:     to AS174 announce AS41714
export:     to AS1299 announce AS41714
export:     to AS3356 announce AS41714
export:     to AS211057 announce AS41714
export:     to AS5585 announce AS41714
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SpotNet
created:    2006-10-12T15:46:58Z
last-modified: 2023-05-03T17:26:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL685-RIPE
org-name:    SPOT-NET LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    16 Hasatat St.
address:    7178114
address:    Modi in
address:    ISRAEL
phone:     +972 544240966
admin-c:    GM23099-RIPE
tech-c:     MM50099-RIPE
abuse-c:    AR43255-RIPE
mnt-ref:    il-spot-net-1-mnt
mnt-ref:    SpotNet
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SpotNet
created:    2017-10-02T11:29:25Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     D W van Diggelen
address:    Pongeweg 2, 6964 CA, Hall
phone:     +31 61 444 7443
nic-hdl:    DWVD6-RIPE
mnt-by:     SpotNet
created:    2017-07-24T08:56:21Z
last-modified: 2019-03-04T21:20:47Z
source:     RIPE

person:     Gil Malka
address:    16 Ha-Satat st.
address:    7178114
address:    Modi In-Makkabbim-Re ut
address:    ISRAEL
phone:     +972544240966
nic-hdl:    GM23099-RIPE
mnt-by:     SpotNet
created:    2019-02-15T18:52:03Z
last-modified: 2019-03-04T20:54:54Z
source:     RIPE

person:     Meir Mashraki
address:    16 Ha-Satat st.
address:    7178114
address:    Modi In-Makkabbim-Re ut
address:    ISRAEL
phone:     +97254 440 4220
nic-hdl:    MM50099-RIPE
mnt-by:     SpotNet
created:    2019-02-18T19:42:39Z
last-modified: 2019-03-04T20:56:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]