| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIMES2-AS AS41702

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41702
as-name:    LIMES2-AS
org:      ORG-Ls47-RIPE
import:     FROM AS24748 ACTION PREF=200; ACCEPT ANY
export:     TO AS24748 ANNOUNCE AS41702
import:     FROM AS12831 ACTION PREF=200; ACCEPT ANY
export:     TO AS12831 ANNOUNCE AS41702
import:     FROM AS41860 ACTION PREF=500; ACCEPT AS41860
export:     TO AS41860 ANNOUNCE AS41702
import:     FROM AS24724 ACTION PREF=100; ACCEPT ANY
export:     TO AS24724 ANNOUNCE AS41702
admin-c:    MD1027-RIPE
tech-c:     MD1027-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIMES-MNT
created:    2006-10-10T14:46:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:19:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ls47-RIPE
org-name:    Limes sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Trzy Lipy 3
address:    80-172
address:    Gdansk
address:    POLAND
phone:     +48587284000
fax-no:     +48587284000
admin-c:    LC7994-RIPE
admin-c:    BS666-PL
admin-c:    WB2027-RIPE
abuse-c:    LIM14-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LIMES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIMES-MNT
created:    2009-07-13T14:44:34Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Domanski
address:    LIMES Internet Communication
address:    ul. Trzy Lipy 3
address:    80-172 Gdansk
address:    Poland
phone:     +48 58 3023253
fax-no:     +48 58 3023253
mnt-by:     LIMES-MNT
nic-hdl:    MD1027-RIPE
created:    2002-06-18T08:15:55Z
last-modified: 2016-08-01T09:10:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]