| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EDGE-NETWORK AS41689

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41689
as-name:    EDGE-NETWORK
org:      ORG-AI34-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
import:     from AS49666 accept ANY
import:     from AS-FCPNETWORK accept AS-FCPNETWORK
import:     from AS43754 accept AS43754
import:     from AS16322 accept AS16322
import:     from AS39501 accept AS39501
import:     from AS56402 accept AS56402
export:     to AS12880 announce AS41689
export:     to AS49666 announce AS41689
export:     to AS12880 announce AS-FCPNETWORK
export:     to AS49666 announce AS-FCPNETWORK
export:     to AS49666 announce AS43754
export:     to AS49666 announce AS16322
export:     to AS49666 announce AS39501
export:     to AS49666 announce AS56402
export:     to AS-FCPNETWORK announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS-FCPNETWORK accept AS-FCPNETWORK
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS43754
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS16322
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS39501
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS56402
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce AS41689
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce AS41689
mp-export:   afi any.unicast to AS-FCPNETWORK announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS43754 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS16322 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39501 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS56402 announce ANY
admin-c:    ATMN-RIPE
tech-c:     ATTC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2008-07-15T14:26:46Z
last-modified: 2023-12-30T04:59:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AI34-RIPE
org-name:    Asiatech Data Transmission company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.37, Miremad, Motahari street
address:    1587843111
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191011100
fax-no:     +982191011200
admin-c:    ATMN-RIPE
tech-c:     ATTC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ASIATECH-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASIATECH-MNT
abuse-c:    AAR107-RIPE
created:    2007-08-24T13:42:41Z
last-modified: 2021-08-22T07:19:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Asiatech NOC - Management Area
address:    No.37, Miremad, Motahari street, Tehran, Iran
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     SY88-RIPE
abuse-mailbox: abuse@asiatech.ir
nic-hdl:    ATMN-RIPE
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2014-09-27T09:16:24Z
last-modified: 2020-03-28T07:06:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Asiatech NOC - Technical Area
address:    No.37, Miremad, Motahari street, Tehran, Iran
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     SY88-RIPE
abuse-mailbox: abuse@asiatech.ir
nic-hdl:    ATTC-RIPE
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2014-09-27T09:09:28Z
last-modified: 2020-03-28T06:49:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]