| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELESERVICE-PLUS-AS AS41616

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41616
as-name:    TELESERVICE-PLUS-AS
org:      ORG-TELE7-RIPE
import:     from AS12389 action pref=120; accept ANY
import:     from AS31133 action pref=120; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=120; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS41616
export:     to AS31133 announce AS41616
export:     to AS20485 announce AS41616
admin-c:    CHER4-RIPE
tech-c:     CHER4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELESERVISRU-MNT
created:    2011-09-01T09:05:20Z
last-modified: 2023-07-26T20:10:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-TELE7-RIPE
org-name:    Teleservis-plus LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    160028, Russia, Vologda, 1 mkr-n GPZ-23, 6-2-20.
abuse-c:    AR20060-RIPE
mnt-ref:    TELESERVISRU-MNT
mnt-by:     TELESERVISRU-MNT
created:    2011-08-26T12:49:31Z
last-modified: 2022-12-01T16:55:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Chernyshov
address:    152241, Russia, Gavrilov-Yam, Yubileyny proezd, 7, office II
phone:     +79201219099
nic-hdl:    CHER4-RIPE
mnt-by:     TELESERVISRU-MNT
created:    2011-08-26T12:48:01Z
last-modified: 2021-04-05T10:22:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]