| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UIC-AS AS41586

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41586
as-name:    UIC-AS
org:      ORG-UICL4-RIPE
remarks:    --- UPSTREAMS ---
remarks:    MAXIMUMNET
import:     from AS43139 accept ANY
export:     to AS43139 announce AS41586
remarks:    EMPLOT
import:     from AS21488 accept ANY
export:     to AS21488 announce AS41586
admin-c:    KI978-RIPE
tech-c:     KI978-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UKRINTERNET-MNT
created:    2006-09-19T11:56:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:18:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LW50-RIPE

organisation:  ORG-UICL4-RIPE
org-name:    Ukrainian Internet Company LLC
org-type:    other
address:    Ukraine, Vasilkiv, Dekabristov str. 37
phone:     +380445802812
phone:     +380457121021
abuse-c:    AC31158-RIPE
mnt-ref:    UKRINTERNET-MNT
mnt-by:     UKRINTERNET-MNT
created:    2015-04-16T10:38:27Z
last-modified: 2020-07-20T05:06:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Karpenko Igor
address:    Ukraine, Vasilkiv, Dekabristov str. 37
phone:     +380932703434
nic-hdl:    KI978-RIPE
mnt-by:     UKRINTERNET-MNT
created:    2015-04-16T10:29:20Z
last-modified: 2017-05-18T08:47:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]