| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  kfic AS41576

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41576
as-name:    kfic
org:      ORG-KFIC1-RIPE
import:     from AS9155 accept ANY
import:     from AS21050 accept ANY
import:     from AS42781 accept ANY
export:     to AS9155 announce AS41576
export:     to AS21050 announce AS41576
export:     to AS42781 announce AS41576
admin-c:    IT759-RIPE
tech-c:     IT759-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KFIC
created:    2008-07-15T13:24:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:34:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KFIC1-RIPE
org-name:    Kuwait Finance & Investment Company KSC
country:    KW
org-type:    LIR
address:    Khaled Tower Floor 10 AL Qibla Block 1 AL Maarri Street
address:    13037
address:    P.O.Box 21521 Safat 13037 Kuwait
address:    KUWAIT
phone:     +96599061905
phone:     +9651889000
fax-no:     +96522420175
abuse-c:    AR15979-RIPE
admin-c:    IT759-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KFIC
mnt-ref:    MNT-KFIC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2008-04-09T10:11:15Z
last-modified: 2022-12-08T09:04:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Issam Tawil
address:    P.O.Box 21521 Safat 13037 Kuwait
phone:     +9652248600
nic-hdl:    IT759-RIPE
created:    2008-05-07T07:58:26Z
last-modified: 2020-06-03T11:51:46Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-KFIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]