| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS41564 AS41564

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41564
as-name:    AS41564
org:      ORG-ONL20-RIPE
import:     from AS47536 accept ANY
export:     to AS47536 announce AS41564
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS41564
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS41564
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS41564
import:     from AS5518 accept ANY
export:     to AS5518 announce AS41564
sponsoring-org: ORG-DMF2-RIPE
admin-c:    MH16734-RIPE
admin-c:    MH16734-RIPE
tech-c:     MH16734-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2017-07-20T06:46:46Z
last-modified: 2021-06-16T08:41:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ONL20-RIPE
org-name:    Orion Network Limited
org-type:    OTHER
address:    61 Bridge Street, Kington, Herefordshire, HR5 3DJ
abuse-c:    ACRO44836-RIPE
mnt-ref:    mnt-packetxchange3
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2021-05-28T10:57:17Z
last-modified: 2021-11-29T12:42:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikael Bjorg
address:    60 Finlandsgatan 1510 Stockholm Sweden
phone:     +46865563261
nic-hdl:    MH16734-RIPE
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2017-09-24T08:55:59Z
last-modified: 2018-07-10T18:18:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]