| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EWB-Cable-Network-AS AS41549

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41549
as-name:    EWB-Cable-Network-AS
org:      ORG-WuEd1-RIPE
import:     from AS5385 accept ANY
export:     to AS5385 announce AS41549
import:     from AS6772 accept ANY
export:     to AS6772 announce AS41549
admin-c:    MAVO2-RIPE
tech-c:     MAVO2-RIPE
tech-c:     CB14189-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EWBUCHS
created:    2006-09-12T13:32:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:18:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WuEd1-RIPE
org-name:    Elektrizitaets- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    GRUENAUSTRASSE 31
address:    9470
address:    BUCHS SG
address:    SWITZERLAND
phone:     +41817554433
fax-no:     +41817554466
mnt-ref:    MNT-EWBUCHS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EWBUCHS
admin-c:    MAVO2-RIPE
admin-c:    CB14189-RIPE
admin-c:    BP410-RIPE
admin-c:    AJ4798-RIPE
abuse-c:    HEBS1-RIPE
created:    2005-07-14T08:39:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Bigger
address:    Elektrizitaets- und Wasserwerk der Stadt Buchs
address:    Gruenaustrasse 31
address:    9471 Buchs SG
address:    CH Switzerland
phone:     +41 81 755 44 33
nic-hdl:    CB14189-RIPE
mnt-by:     MNT-EWBUCHS
created:    2015-01-06T07:51:01Z
last-modified: 2022-05-30T05:41:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matthias Vonbach
address:    Elektrizitaets- und Wasserwerk der Stadt Buchs
address:    Gruenaustrasse 31
address:    9471 Buchs SG
address:    CH Switzerland
phone:     +41 81 755 4433
nic-hdl:    MAVO2-RIPE
mnt-by:     MNT-EWBUCHS
created:    2006-05-05T12:26:53Z
last-modified: 2022-05-30T05:56:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]